Strukturerade investeringar

Carnegies placeringar visas på Strukturinvest hemsida under fliken Marknadskurser, med löpnummer som startar på 10 000. Vid försäljning av Carnegies placeringar gäller samma rutiner som vid försäljning av Strukturinvests placeringar: du kontaktar ditt depåinstitut som i sin tur kontaktar Strukturinvest för en försäljning.

Vid eventuella frågor gällande andrahandsmarknad, värderingar eller aktiv handel, vänligen kontakta Strukturinvest på 031-68 82 90 eller andrahandsmarknad@strukturinvest.se.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2020. Alla rättigheter är reserverade.