Strukturerade investeringar

Carnegie har per den 16 januari 2017 upphört med tredjepartsdistribution av strukturerade placeringar, samt tillhörande depåtjänster, och överlåter verksamheten till Strukturinvest Fondkommission.

Som ett led i Carnegies strategiska översyn, med rådgivning som allt tydligare kärnaffär, har Carnegie upphört med verksamheten inom tredjepartsförsäljning av strukturerade placeringar. Carnegie har därför valt att avyttra verksamheten och har träffat en överenskommelse med Strukturinvest Fondkommission om att överlåta tredjepartsdistributionen av strukturerade placeringar, inklusive rätten att bedriva handel på andrahandsmarknaden med värdepapper som Carnegie arrangerat och som fortfarande löper. Överlåtelsen ombegriper även depåtjänster kopplat till värdepapper där depåinnehavaren primärt är kopplat till extern rådgivare.

Carnegies placeringar visas på Strukturinvest hemsida under fliken Marknadskurser, med löpnummer som startar på 10 000. Vid försäljning av Carnegies placeringar gäller samma rutiner som vid försäljning av Strukturinvests placeringar: du kontaktar ditt depåinstitut som i sin tur kontaktar Strukturinvest för en försäljning.

Vid eventuella frågor gällande andrahandsmarknad, värderingar eller aktiv handel, vänligen kontakta Strukturinvest på 031-68 82 90 eller andrahandsmarknad@strukturinvest.se.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2019. Alla rättigheter är reserverade.