Commissioned Research

Carnegie Commissioned Research syftar till att öka synligheten och kunskapen kring små och medelstora noterade bolag. Aktieanalys är ett verktyg för att analysera både operativa såväl som finansiella mått, samt förtydliga investeringscaset.
Klicka här

Förvärvet av Erik Penser Bank

Carnegie förvärv av Erik Penser Wealth Management, Erik Penser Corporate Finance samt analystjänsterna Penser Access och Penser Future från Erik Penser Bank är slutfört idag den 30 november.
Läs mer

Börs

Så agerar förvaltaren i tech-jättarna
Investera & Agera
Investera & Agera

Så agerar förvaltaren i tech-jättarna

Hur ska rapporterna från Mag 7-bolagen tolkas? Och vilken roll spelar halvledarbolagen? Johan Grip, förvaltare...

Läs mer

Nyheter

Läs mer

Aktuella erbjudanden

Delta i börsintroduktioner, nyemissioner, företrädesemissioner och offentliga uppköpserbjudanden

Ta del av aktuella erbjudanden

Urval av våra företagstransaktioner

All transactions

Filter

Senaste poddavsnitt

Krönikor

Nyheter