Finansiell information

Det första halvåret 2022 präglades av inflationstryck, stigande räntor, krig och fallande börser, vilket står i stark kontrast till den omvärld vi verkade i under förra året. Carnegie fortsätter dock att prestera väl trots förändrade marknadsförutsättningar.

 

Finansiell information

Hållbarhet

Vi är övertygade om att bolag som lever upp till omvärldens förväntningar och krav på hållbarhet också har bättre förutsättningar att bli goda investeringar. Detta är utgångspunkten i vår rådgivning, då vi strävar efter att bidra till en hållbar ekonomi och attraktiv avkastning på investeringar. Carnegie har en unik kunskap om företag och entreprenörer i Norden och slussar kapital dit det gör största nytta och därmed också kan nå bästa avkastning.

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper genomsyrar vår företagskultur och främjar utvecklingen av en hållbar finansmarknad och ekonomisk tillväxt. Samspelet mellan våra vägledande affärsprinciper är därför grunden för vår verksamhet på alla marknader

Läs mer