Hållbar aktieanalys

Carnegie har den bredaste och bästa analysen av nordiska börsbolag. Vi inkluderar både kvantitativa och kvalitativa hållbarhetsparametrar i alla bolag vi bevakar.
Vår aktieanalys premierar bolag som integrerar hållbarhet i sin strategi för att driva tillväxt och som aktivt undviker risker kopplade till hållbarhet och klimatförändringar.
Vår utgångspunkt är att sådana bolag oftast ger bättre avkastning.
Som ett led i den ambitionen delar Carnegiet ut ett hållbarhetspris i tre kategorier bland samtliga bolag som vi bevakar. Syftet är att belysa hållbarhetsparametrar som skapar aktieägarvärde och inspirera företag och investerare genom goda exempel.
När kapital allokeras om ökar pressen på företagens omställningsarbete.