Carnegie Sustainability Award

Carnegie har den bredaste och bästa analysen av nordiska börsbolag. Vi inkluderar både kvantitativa och kvalitativa hållbarhetsparametrar i alla bolag vi bevakar.
Vår aktieanalys premierar bolag som integrerar hållbarhet i sin strategi för att driva tillväxt och som aktivt undviker risker kopplade till hållbarhet och klimatförändringar. Vår utgångspunkt är att sådana bolag oftast ger bättre avkastning. Som ett led i den ambitionen delar Carnegie ut ett hållbarhetspris i tre kategorier bland samtliga bolag som vi bevakar. Syftet är att belysa hållbarhetsparametrar som skapar aktieägarvärde och inspirera företag och investerare genom goda exempel. När kapital allokeras om ökar pressen på företagens omställningsarbete. Under 2020 delades priset ut till följande bolag:

Stora bolag: Neste

Finska Neste har gjort en övergång från traditionellt oljeraffi naderi till en global marknadsledare inom förnybar diesel. Under 2019 hjälpte Nestes förnybara produkter sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med 9,6 miljoner ton, vilket motsvarar det årliga koldioxidavtrycket på 1,5 miljoner genomsnittliga EU-medborgare.

Mindre bolag: Scatec Solar

Norska Scatec Solar utvecklar och äger solkraftverk och levererar grön energi till regioner med elunderskott och brist på industriell expertis, främst utvecklingsländer. Företaget har en påvisbar historia av fi nansiering och utveckling av greenfi eldprojekt på politiskt utmanande marknader, vilket ger förmåga att dra nytta av den accelererande tillväxten av solenergi.

Bästa nykomling: K2A

Carnegie lyfter också fram ett starkt hållbart arbete bland nya företag på börsen i hopp om att nystartade företag i ett tidigt skede inkluderar hållbarhet i sin långsiktiga strategi. Bostadsutvecklaren K2A noterades på Stockholmsbörsen 2019 och har kommit långt i att integrera ett starkt ESG-fokus i sin affärsmodell. Med bostadsuthyrningsenheter i trä som nästan
uteslutande produceras i egna anläggningar har produktionen Svanenmärkts.