Carnegie Securities

Carnegie Securities erbjuder tjänster inom analys, mäkleri, sales trading och aktiemarknadsrelaterade transaktioner och vänder sig till institutionella kunder. Inom området Fixed Income erbjuds analys och mäkleri av obligationer. Carnegies topprankade analys och mäkleri har en globalt ledande position på området nordiska aktier. Verksamheten bedrivs i Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Sverige och USA.

Carnegies affärsfilosofi är i grunden enkel. Det handlar om att på basis av kunskap och marknadsposition hjälpa våra kunder att göra lönsamma affärer. Carnegies erbjudande omfattar hela kedjan av finansmarknadstjänster – från analys till exekvering. Carnegie värderar bolag, medverkar till att föra samman köpare och säljare och tar ansvar för att transaktioner genomförs. 

Erbjudandet innefattar aktie- och derivatmäkleri, handel med räntebärande instrument, aktieanalys, börsintroduktioner och aktiemarknadstransaktioner (ECM), och equity finance. Carnegie erbjuder den nordiska marknadens mest omfattande analysverksamhet i kombination med en placeringsförmåga som är större än någon annan enskild aktörs. 

Carnegie Securities har relationer med över 500 kunder, varav cirka 200 i Norden och mer än 300 i övriga världen. Hälften av dessa återfinns i Nordamerika och andelen icke-nordiska kunder ökar. Detta reflekterar det intresse som institutionella investerare världen över visat den nordiska marknaden, som är attraktiv ur såväl ett tillväxt- som avkastningsperspektiv. 

Carnegies cirka 55 analytiker följer mer än 300 företag i Norden, vilka sammantaget svarar för över 95 procent av marknadsvärdet på de nordiska börserna. Att Carnegie rankas som det ledande analyshuset i Norden är ett kvitto på våra analytikers förmåga att tolka och sammanställa information om företag, marknader och omvärldsfaktorer, samt på förmågan att ge våra kunder mervärde.