Vår rådgivning

Med unik förståelse för branscher och kapitalmarknader i Norden är Carnegie en av de ledande rådgivarna vid företagsaffärer.

Equity Capital Markets

Carnegie är den mest framstående nordiska rådgivaren inom börsnoteringar. Carnegie levererar kapitalmarknadstransaktioner med djup kunskap och stort engagemang genom hela Carnegiekoncernen.

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning vid börsintroduktioner, nyemissioner, private placements och andra kapitalmarknadstransaktioner. Våra projektgrupper samarbetar i stor utsträckning med Carnegies branschspecialister.

Dessutom drar Carnegie Corporate Finance nytta av prisbelönta analytiker samt en mycket kompetent säljorganisation, vilka tillhandahåller omfattande analyser och tillför ett betydande värde för Carnegies kunder.

 

 

Anna Boqvist / Philip Barsk

Co-Heads Equity Capital Markets
Mobil: tel:+46 734 17 88 54 / +46 73 417 9088

Kontakt

Mergers & Acquisitions

Carnegie är den ledande investmentbanken i Norden, med ett team av erfarna medarbetare med en omfattande och djup kunskap inom M&A-transaktioner.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive rådgivning vid bland annat förvärv, avyttringar, utköp, sammanslagningar och rekapitaliseringar. Vi har ett unikt nätverk inom nordiskt näringsliv som omfattar bland annat stora företag, entreprenörer, statliga myndigheter och private equity-bolag.

Vår djupa branschkunskap i kombination med ett omfattande nordiskt nätverk och lokal närvaro gör oss till en ovärderlig partner för privatförhandlade transaktioner.

Erik Laestadius

Head of M&A, Sweden
Direkt: +46 8 5886 87 54
Mobil: +46 734 17 87 54

Kontakt

Private Equity

Carnegie erbjuder kvalificerad rådgivning till ett brett spektrum av private equity-kunder, från stora internationella private equity-institutioner till de ledande nordiska private equity-investerarna.

Vi vägleder kunderna genom hela livscykeln från idé och förvärv fram till slutlig försäljning eller börsintroduktion av portföljbolaget.

Vårt team är kvalificerade och mycket erfarna och har ett unikt nätverk inom nordiskt näringsliv med tillgång till nyckelpersoner och informationsflöden som gör Carnegie till en ovärderlig partner till private equity-bolagen när de investerar i nordiska bolag.

Nuala Higgins

Direkt: +46 8 5886 86 52
Mobil: +46 734 17 86 52

Kontakt

Debt Capital Markets

Vi har ett erfaret team inom skuldfinansiering och ett seniort säljteam med lång och gedigen erfarenhet av marknaden för obligationer och preferensaktier.

Företagsobligationsmarknaden i Sverige har haft en dramatisk tillväxt under de senaste åren. Fler och fler företag söker idag kapitalanskaffningar på detta sätt. En orsak till detta har varit de traditionella bankernas åtstramning av krediter och ökning av räntemarginaler för att uppfylla Basel III-reglerna.

Obligationer, som ett alternativ till banklån, ger företagen större flexibilitet än de villkor som traditionella banklån kan erbjuda, vilket i sin tur ger investerare en möjlighet att minska risken för sina investeringar och uppnå god och stabil avkastning över tid.

Jonas Österlund

Head of Public DCM
Telefon: +46 8 5886 87 61
Mobil: + 46 739 417 87 61

Kontakt

Transactions

All transactions

Filter