Analys

Varje marknad är unik och har sina utmaningar. Att leverera den bästa servicen och de bästa produkterna kräver lokal närvaro. För att säkerställa råd med hög kvalitet har Carnegie skapat en stark analysverksamhet med djup kunskap om såväl nordiska företag som deras internationella konkurrenter. Detta har bidragit till analysavdelnings höga ranking på den nordiska marknaden. Carnegies analytiker är organiserade i gränsöverskridande team som arbetar från de fyra nordiska kontoren. De följer cirka 350 nordiska företag, det vill säga omkring 95 procent av börsvärdet på den nordiska marknaden. De allmänna ekonomiska förhållandena i världen bevakas av Carnegies makroekonomer i nära samarbete med analytikerna.
Omkring 2 000 analyser produceras årligen, däribland ett antal större bolags- och sektorrapporter samt strategirapporter.

Mäkleri & Sales trading

Inom mäkleri och sales trading erbjuds placeringsrådgivning och likvid handel med nordiska aktier och derivat. Carnegies mäklare har ett starkt analysteam bakom sig som stöttar rådgivningen. Carnegie har också ett omfattande internationellt nätverk av institutionella investerare.

Kurser och index

Carnegie Nordic Ind-X består av totalt 6 index inom segmentet Small Cap. Small Cap indexen beräknas separat för de nordiska länderna och räknas därefter ihop till ett totalindex för Norden.

Konstruktionen av Total Index har gjorts med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen av samtliga noterade bolag i de fyra nordiska länderna, Sverige, Norge, Finland och Danmark. I populationen för Carnegie Index ingår endast bolag med säte i Norden.

Underlag för analyser och jämförelser

Indexfamiljen bildar i första hand underlag för analyser och avkastningsjämförelser, och eftersom beräkningarna går tillbaka till den 31 december 1998 möjliggörs även historiska studier av utvecklingen. Indexet underhålls och beräknas dagligen av SIX Financial Information, som är en av Nordens största indexleverantörer.

Förmögenhetsviktat index

För att rättvist spegla utvecklingen är Carnegie Nordic Ind-X förmögenhetsviktat. Det är dock ett rent prisindex, dvs inga justeringar görs för aktieutdelningar. Undantaget är Carnegie Small Cap Return Index Sweden, CSRXSE, som är ett avkastningsindex där aktieutdelningar återinvesteras.

Se Carnegie Nordic Ind-X här>

Se vårt fastighetsindex här>

Läs mer om våra beräkningsprinciper här>

Nyheter från Securities