Carnegie Social Initiative

Socialt entreprenörskap i mer än 20 år

Sedan 2002 har Carnegie stöttat socialt entreprenörskap runtom i värden genom den ideella föreningen Carnegie Social Initiative (CSI). CSI grundades med syftet att skapa förutsättningar och förbättra villkoren för utsatta barn och unga. Carnegies medarbetare genomför regelbundet olika typer av aktiviteter och kampanjer för att samla in pengar till organisationer drivna av sociala entreprenörer, som på innovativa sätt bidrar till positiva förändringar i samhället de lever i. Alla medarbetare har även möjlighet att bidra direkt från lönen till Door Step School i Indien och URDT i Uganda.

Door Step School, India

Door Step School i Indien grundades av den sociala entreprenören Bina Lashkari med syftet att ge barn i slummen tillgång till utbildning. Organisationen fokuserar på att öka läs- och räknekunskaperna hos 3-14-åringar, och med hjälp av innovativa metoder utbildar de 100,000 barn varje år i Pune och Mumbai.

Tack vare Carnegie Social Initiative öppnades 2003 det första datacentret i ett slumområde i Mumbai.

Carnegie Social Initiative finansierar förskoleklasser för 3–5-åringar i slumområdet Colaba i Mumbai. Förskoleutbildning ger barnen en bättre grund för att lyckas i skolan och minskar risken för att de hoppar av skolan i tidig ålder.

  • Varje år deltar 300 barn i förskoleundervisning
  • Varje år får 1 100 barn grundläggande IT-kunskaper i datacenter som Carnegie har etablerat

Uganda Rural Training and Development Program (URDT), Uganda

Uganda Rural Development and Training Program (URDT) är en grund- och gymnasieskola på landsbydgen i västra Uganda. URDT grundades av den sociala entreprenören Mwalimu Musheshe och utbildar unga flickor från fattiga familjer till att bli förebilder som leder sina familjer ur fattigdom.

Skolan kombinerar akademiska studier med praktisk utbildning inom jordbruk. Eleverna får undervisning inom bland annat odling och försäljning av grödor, som de för vidare till sina familjer. Tillsammans skapar de en femårig vision och handlingsplan för hur de vill utveckla sitt hem och sin levnadsstandard. Ofta fokuserar man på mål som att kunna skicka alla barn till skolan, bygga sig ett riktigt hus eller utveckla bättre hygien- och santitetslösningar.

  • Varje år får 260 flickor utbildning
  • 58% av URDT-eleverna fick högsta betyg på sina gymnasieslutprov jämfört med 36% nationellt. Alla elever som går ut skolan pluggar vidare efteråt.
  • När flickorna har gått sju år på skolan har i snitt 60% av flickornas familjer byggt ett riktigt hus att bo i.