Finansiell information

Års- och hållbarhetsrapport 2023

Carnegie accelererar sin långsiktiga tillväxtstrategi som fokuserar
på att fortsätta stärka kärnaffären samt bygga stabila affärsenheter
med återkommande intäkter. Genom vårt nya affärsinitiativ Montrose
by Carnegie, förvärvet av delar i Erik Penser Banks värdepappersrörelse samt lanseringen av uppdragsanalys får Carnegie ett större
produktutbud och en stabilare intäktsbas

Års och hållbarhetsrapport 2023

Carnegies finansiella rapporter

Samtliga finansiella rapporter finns tillgängliga här: Årsredovisning, del- och helårsrapporter samt rapporter om kapitaltäckning och likviditet.

Finansiella rapporter