Finansiell information

Carnegies årsredovisning 2022

När marknaden förändras fortsätter vi framåt med ambitionen att leverera den bästa rådgivningen och produkten till våra kunder. Under året, i en marknad präglad av hög inflation och höga räntor, stärkte Carnegie sin position som finansiell rådgivare och levererade ett resultat i nivå med åren före pandemin.

Årsredovisning 2022 – Stabilitet i en föränderlig marknad

Carnegies finansiella rapporter

Samtliga finansiella rapporter finns tillgängliga här: Årsredovisning, del- och helårsrapporter samt rapporter om kapitaltäckning och likviditet.

Finansiella rapporter