Nedstängning smärtar

Kinas ekonomi bromsade in kraftigt i april. Samtidigt uppges flaskhalsarna i Shanghairegionens hamnar lättat markant i maj. Helena Haraldsson, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking, summer vad som har hänt och vad vår bedömning är framåt.

Vad har hänt? Kinas ekonomi bromsade in kraftigt i april, vilket syntes både i svagare detaljhandel och fallande industriproduktion (se grafen ovan). Samtidigt uppger kinesiska ämbetsmän att flaskhalsarna i Shanghairegionens hamnar lättat markant i maj.

Vad är orsaken? Kina har envist hållit fast vid sin nolltolerans mot covid. Så när den mer smittsamma varianten omikron började dyka upp stängde de ned stora städer som Shanghai och Peking men också Shenzhen i den viktiga exportregionen Guangdong. Detta har, precis som i alla länder som har stängt ner, kraftigt dämpat den ekonomiska aktiviteten.

Tillväxttakten, det vill säga aktivitetsnivån jämfört med för ett år sedan är nu negativ både i industri och detaljhandel (se grafen ovan) – detta var klart sämre än vad som förväntades. Bara hittills i år visar flera estimat att covid-nedstängningarnas direkta och indirekta effekter dämpar Kinas tillväxt med runt 1,50 procentenheter och att tillväxttakten 2022 snarare blir närmare 4 än 5,5 procent som är regeringens mål.

Vad är vår bedömning? Kinas covid-nedstängningar har pressat den globala ekonomin, förvärrat leveransutmaningarna och lyft inflationstrycket. Om detta upphör skulle det vara en positiv faktor för investeringsmiljön. Ett öppnande är också viktigt för att de stimulanser de utlovat ska få effekt och att nedsideriskerna i både Kinas och den globala ekonomin ska mildras.

Kanske kan den påtagliga ekonomiska smärtan bidra till ett snabbare öppnande. Det finns också signaler om att näringslivet i dagarna samtalar med regeringsrepresentanter. Covid-strategin handlar dock om politiska beslut och här kan partikongressen som sannolikt äger rum i oktober/november spela in. Vill regeringen visa ekonomisk styrka inför detta datum eller vill Xi utropa ”segern” över covid där och då, och först därefter öppna ekonomin, eller håller de i strategin ännu längre om smittan tar fart när de försöker öppna igen?

Investeringar för en

orolig inflationsmiljö

Beställ din provportfölj

Författare

Helena
Haraldsson

Makrostrateg

Relaterade artiklar

Press på centralbankerna
Makro

Press på centralbankerna

Vad har hänt? I går kväll höjde Fed ändå styrräntan med hela 75 punkter –...

ECB ser seglivad inflation
Makro

ECB ser seglivad inflation

Vad har hänt? ECB har haft räntemöte idag och beskriver en seglivat hög inflation som...

Inflationstrycket ökar
Makro

Inflationstrycket ökar

Färska inflationssiffror från både USA och Sverige de senaste dagarna. Helena Haraldsson, omvärldsstrateg på Carnegie...