Beställ din provportfölj inför sommaren

Utvalda aktier och investeringar från Carnegie Private Banking

Stigande inflation och ränta kommer fortsättningsvis vara den huvudsakliga risken mot fortsatt stigande börs. Var beredd på kortare rekyler under sommaren och se dem som köplägen. Många väljer nu att beställa en provportfölj inför sommaren. Portföljförslaget och hur vi byggt upp portföljen presenteras vid ett personligt möte eller via telefon.

Innehåll i portföljen:

  • Utvalda svenska och utländska aktier
  • Räntebärande investeringar
  • Alternativa investeringar
  • Förslag på portföljstrategi
  • Indikativt kostnadsförslag
  • Läs om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här