Provportfölj för 2022

Utvalda aktier och investeringar från Carnegie Private Banking

Marknaden oroar sig för ny mutation, inflation och stigande räntor. Men det finns goda förutsättningar för en stark avslutning på året.

Innehåll i portföljen:
• Utvalda svenska och utländska aktier
• Räntebärande investeringar
• Alternativa investeringar
• Förslag på portföljstrategi

Ta del av en provportfölj med investeringsidéer anpassade för dig och rådande börsklimat. Portföljförslaget och hur vi byggt upp portföljen presenteras vid ett personligt möte eller via telefon.

  • Läs om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här