Beställ din provportfölj

Utvalda aktier och investeringar från Carnegie Private Banking

”Köp eftersläntrarna som nu börjar röra på sig samt industribolagen.”

Karl Hedberg, aktiechef Carnegie Private Banking.

Beställ din provportfölj med aktuella investeringsidéer

Många hör av sig nu och vill se över sin investeringsportfölj. Portföljförslaget och hur vi byggt upp portföljen presenteras vid ett personligt möte eller via telefon.

Innehåll i portföljen:

  • Utvalda svenska och utländska aktier
  • Räntebärande investeringar
  • Alternativa investeringar
  • Förslag på portföljstrategi
  • Indikativt kostnadsförslag
  • Läs om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här