Inflationen i USA steg till över 4 procent!

Man ska aldrig dra för stora växlar på en månadssiffra, men inflationssignalerna hopar sig snabbt.  Inflationsökningen i USA:s KPI-mått under april var bred det vill säga kom från fler olika typer av produkter och tjänster. Total inflation steg 0,8 procent under månaden och inflationen på årsbasis steg till 4,2 procent, klart högre än prognoserna runt 3,5 procent. Även om de mer slagiga priserna på energi och livsmedel exkluderas så steg kärninflationen med 0,9 procent på månadsbasis och 3 procent i årstakt – den högsta siffran sedan 1996.

Även data för producentpriserna steg kraftigt till över 6 procent – den högsta nivån sedan före finanskrisen och dessförinnan under 1980-talet. Dessutom än fler tecken på löneinflation, då anställningsplanerna ökar. Till exempel e-handelsjätten Amazon meddelade igår att de ska anställa ytterligare 75 000 nya medarbetare. Fler sektorer rapporterar arbetskraftsbrist och vi ser hur bolag höjer minimilöner (McDonalds 10 procent) och signing-bonusar blir vanligare även i låginkomstyrken.

Inflationssignalerna ökar fokus på hur länge Fed ska fortsätta sin generösa penningpolitik som varit en viktig stödfaktor för börsuppgången. Samtliga Fed-kommentarer efter siffrorna har fortsatt betona att inflationsuppgången sannolikt är övergående och beror på tillfälliga faktorer. Frågan är hur mycket som är övergående och hur mycket hälsovårds- och boendekomponenterna utvecklas i KPI.  Uppenbart är att Fed kommer tillåta högre inflation.

Fortsatt höga inflationssiffror men en lugn Fed kan göra marknaden nervös och ge ökad volatilitet. Vi bedömer att stigande inflationsoro kommer driva obligationsränteuppgången vidare. Det ger fortsatt bränsle åt sektorrotationen där högre räntor pressar tech– och tillväxtaktier och cykliska sektorer får medvind. För börsen som helhet blir det snarast en dragkamp mellan konjunkturoptimism när vi öppnar upp och inflationstrendernas effekt på obligationsräntorna.

Vill du veta vilka

aktier och investeringar vi tror på?

Beställ din provportfölj