”Rapportperioden kan ge nytt bränsle åt börsen”

Börsen befinner sig nära rekordnivåer och visar styrka. Nya datapunkter över inflationsutvecklingen väntar senare i veckan. Bolagens vinstutveckling väger tyngre i nuläget och mycket talar för att även nästa rapportperiod kan överträffa förväntningarna. I veckans aktiecase lyfter vi fram en hemestervinnare som är mitt i en spännande transformering.

Förra veckan blev ännu en vecka med stigande börser, med såväl amerikanska (S&P 500) som Stockholmsbörsen nära all time high. Den tidigare inflationsoron har dämpats den senaste tiden. Svagare jobbdata än väntat i USA i fredags fick de amerikanska långräntorna att ticka några steg nedåt, då marknaden tolkade in minskad sannolikhet för att Fed ska börja dra tillbaka tillgångsköpen. USA-börserna utvecklades starkt på fredagen med tech-bolagen i topp.

Den historiskt höga börsvärderingen kan i det korta perspektivet motiveras av styrkan i ekonomierna, vinstutsikterna, ränteutvecklingen och signalerna från centralbankerna. Viktigaste faktorn för börsen på kort sikt är vinstutvecklingen.

Har börsen blivit för dyr?

– Värderingen har stigit kraftigt. Men det är sällan värderingen som styr hur börsen ska utvecklas på kort sikt. Däremot kan det säga någonting om den långsiktiga utvecklingen. Om man köper på en hög värdering – allt annat lika – så får man förmodligen en lägre avkastning på sikt. Med en mer uppskruvad värdering har utrymmet för besvikelser också minskat och fallet kan bli större, säger Peter Nelson, ansvarig för portföljförvaltningen på Carnegie Private Banking.

Aktiemarknaden har hittills underskattat hur väl börsbolagen har hanterat coronakrisen och hållit i kostnaderna. Mycket talar för att rapporterna kan bli bättre än väntat även i sommar och i höst, delvis på grund av mer bestående kostnadsbesparingar än vad aktiemarknaden bedömer. Kortsiktigt är vinstutvecklingen en viktigare drivkraft än lite högre inflation.

– Det är ett styrketecken att vi inte ser en större rekyl på börsen efter den kraftiga uppgången.  Att vi sedan en tid tillbaka har en sidledes börs är ett positivt tecken, vilket kan ge kraft att klättra ytterligare en del framöver. Man brukar säga att aktier är en vintersport, det finns tydliga säsongsmässiga effekter, och vi har inga förhoppningar om några större rörelser i juni eller början av juli. Men rapportperioden senare i juli kan ge nytt bränsle åt börsen, säger Peter Nelson.

Carnegie Private Banking har övervikt aktier sedan tidigare men sprider den jämnt mellan Sverige och utlandet. Stockholmsbörsen ser relativt dyr ut, men lär få stöd av en bättre konjunktur och stora tyngd mot exporttung verkstadssektor.

– I nuläget är vi mer försiktiga på Stockholmsbörsen med vad vi tycker är högt värderade verkstadsaktier. Vi favoriserar lägre värderade verkstadsbolag där vi ser en fortsatt omvärderingspotential som exempelvis Sandvik och SKF. Det finns även defensiva aktier som har halkat efter såsom Astrazeneca, men förtjänar en högre värdering. Slutligen gillar vi småbolagssektorn generellt. De uppvisar en betydligt högre vinsttillväxt än storbolagen men har haft en sämre utveckling på börsen i år, säger Peter Nelson.

Hållpunkter i veckan

Inflationen är på allas läppar. Hur inflationsförväntningarna ser ut i Sverige redovisas på onsdagen i Prosperas stora enkät. Redan på torsdagen får vi hårda data kring inflationen (KPI) i Sverige och USA, där inflationen väntas nå 4,7 procent i maj. Dags för en ny överraskning?

Ingen dramatik väntas i ECB:s räntebesked på torsdag.  Hur går det för Storbritannien efter brexit? På fredag rapporteras BNP för april. I övrigt hålls ett G7-möte över helgen, eventuella utspel om Kina och Ryssland kan påverka marknaderna.

Läs veckans agenda här

Aktiecase

Fritidsproduktbolaget Dometic rider framgångsrikt på hemestertrenden. Med förvärv och breddat produkterbjudande växer bolaget snabbt samtidigt som konjunkturkänsligheten minskar. Den operationella hävstången blir allt mer synlig i den pågående transformationen. Vi ser en accelererande tillväxt, stor orderbok och ljusa marknadsutsikter. Enligt vår prognos för 2021 fördubblas vinsten per aktie. Aktien är attraktivt värderad, vi rekommenderar Köp med riktkursen 200 SEK.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys – OMXS30 kort/medellång sikt

I veckodiagrammet nedan ser vi utvecklingen för OMXS30 från botten i mars förra året. Diagrammet visar att den långa eller den så kallade primära trenden pekar upp (se svart trendkanal). Vi ser också att den medellånga eller den sekundära trenden likaledes pekar upp (se blå trendkanal).

I dessa upptrender har index sedan i mitten på april noterats i en konsolidering – en flaggformation. Denna typ av formationer brukar bryta ut i den underliggande trendens riktning. De nivåer jag bevakar i konsolideringen är 2 197 och cirka 2 285. Underskrids stödområdet i konsolideringen siktar jag på en nedgång mot cirka 2 100. På uppsidan effektueras nästa köpsignal om 2 285 passeras och sker detta väntar en uppgång mot runt 2 400.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här