Jobbsiffror & Barometrar

Vad har hänt?  Tjänstesektorn har börjat accelerera och den sammanvägda globala barometern visar just nu mer förbättringsmomentum i servicesektorerna än i tillverkningsindustrin (se grafen ovan).

Vad betyder detta? Konjunkturstyrkan har accelererat i mars/april och blivit bredare. USAs industri-ISM föll tillbaka, men är alltjämt över 60-nivån. Tjänstebarometrarna är riktigt starka i USA och Sverige medan servicebarometern i Europa knappt indikerar någon expansion. Vi tror på mer styrka då vaccinationerna nu får mer fart i Europa och Sverige – nu kan även 55-59-åringar beställa vaccinationstid i Stockholm. Biden har nu sagt att målet är att 70 procent av de vuxna (idag 55 procent) ska ha fått åtminstone en spruta till 4 juli och 160 miljoner amerikaner ska då ha fått två sprutor, d.v.s. vara fullt vaccinerade, jämfört med 105 miljoner idag.

Kanske än mer intressant i detta läge är att prisindexen i USAs ISM barometer är de högsta sedan finanskrisen både i industrin och i servicesektorn – de ligger på indexnivå 85 respektive 75. Barometrar är fulla av signaler om kostnadsökningar på både råvaror och transporter, men även flaskhalsar som ger längre leveranstider.

Dessutom stiger anställningsbehoven – industrins sysselsättningsindex föll men är runt 55 medan servicesektorns motsvarighet steg till närmare 60. Faktorer som arbetskraftsbrist och lönetryck kan komma mer i fokus i och med konjunkturstyrkan – blir det inflation eller marginalpress? Hittills har stark efterfrågan kompenserat för kostnadstrycket.

I en starkare arbetsmarknad där företag redan ser utmaningar att hitta rätt person att anställa finns en risk för stigande lönetryck. Under första kvartalet steg arbetskraftskostnader i USA med den snabbaste takten på 13 år trots en arbetslöshet på 6 procent – lång ifrån de rekordlåga 3,5 procent. Fredagens jobbrapport i USA visade också markant ökning i genomsnittlig timlön under april och småbolagen uppger att det är svårare att rekrytera. Ny småbolagsbarometer kommer den 11 maj.

Vad bevakar vi?
 Hur stort det uppdämda behovet är när vi återgår till en normalare ekonomi igen under hösten. Vi ser ökade inflationsrisker och följer hur räntemarknaden och börsens olika sektorer reagerar på en sådan utveckling.


Vill du veta vilka

aktier och investeringar vi tror på?

Beställ din provportfölj