USA: Många timmar, men ärr ger stimulansbehov

Vad har hänt? Arbetslösheten i USA faller stadigt och det finns många miljoner lediga jobb (se graf ovan). Samtidigt visar färska siffror att inflationen, även den underliggande inflationen, endast är runt 1,5 procent. Lite den bästa av världar för börsen.

Vad säger de olika jobbsignalerna? Den amerikanska sysselsättningsrapporten består av en företagsmätning av antalet anställda och en hushållsenkät rörande arbetslösheten. Företagsenkäten visar en svagare jobbtrend än tidigare med knappt några nya jobb under de senaste tre månaderna. Det är dock inte ovanligt att dessa siffror revideras kraftigt. Å andra sidan är antalet arbetstimmar per vecka på den högsta nivån på 15 år vilket talar för ökat anställningsbehov framöver.

Arbetslösheten, som baserar på hushållsundersökningen, har fallit ytterligare. Antalet lediga jobb ligger kvar på bra nivåer och småföretagsbarometern visar stabila anställningsplaner på goda nivåer trots sämre försäljning och minskade investeringsplaner.

Vad betyder siffrorna? Att USAs ekonomi tuffar på med god fart. Antalet arbetade timmar är en tydlig ljuspunkt och fallande arbetslöshet går ofta hand i hand med stigande börs.

Skillnaden mellan antalet arbetslösa och antalet lediga jobb är fortfarande stor (se grafen ovan) vilket enligt Biden talar för att stora stimulanser behövs. Fed-chefen Powell instämde i sitt tal igår där han underströk att pandemi-ärren på arbetsmarknaden kan ta flera år att läka. Samtidigt är inflationen låg vilket tillsammans med Feds enorma obligationsköp kan begränsa uppgången i obligationsräntorna.

Ta även del av en makro- och marknadsuppdatering i senaste avnittet av Investera & Agera.