Marknaden tror inte på Fed

Marknadens och Fed-ledamöternas bedömning av ränteutvecklingen för 2023 skiljer sig markant åt.

Fed. Marknadsreaktionerna efter Fed-mötet i onsdags kväll var ganska små, även om börshumöret dämpades.

Fed sänkte som väntat höjningstakten från 75 punkter till 50 punkter – nu ligger styrräntan på 4,25-4,50 procent jämfört med 0-0,25 procent vid årets början.

Varken Feds pressmeddelande eller pressträffen med frågestund innehöll någon direkt ny information.

Lite iögonfallande och hökaktigt, med tanke på att inflationen trendat gradvis nedåt, är att ledamöterna nu bedömer att de behöver göra fler räntehöjningar än tidigare – hela 75 punkter under 2023.

Av 19 ledamöter vill 17 höja räntan till över 5 procent nästa år. Två ledamöter ser en styrränta över 5,50 procent (se illustrationen nedan), Ingen tror på sänkning.

Marknaden. Räntemarknaden tror dock inte på Fed, vilket inte är så konstigt då Fed har haft en hel del fel detta år.

Dessutom betonar Fed-chefen Powell att läget både gällande inflationstrend och konjunkturutveckling är mycket osäkert och han upprepar att deras penningpolitik är datastyrd och att beslut tas möte för möte.

Marknaden tror inte att räntan höjs över 5 procent utan toppar runt 4,90 procent våren 2023 och därefter sänks nästan 50 punkter nästa år. Så skillnaden mellan marknadens och Feds ränteprognos i slutet av 2023 år är hela 75 punkter.

Slutsats. Denna skillnad i scenario visar återigen hur osäkert läget är och talar för en nervös och slagig börs ett tag framöver, där enskilda datapunkter kan ge stora reaktioner.

Feds prognoser om nära noll-tillväxt (0,5 procent) nästa år och att inflationen inte faller mer än till 3,5 procent vid slutet av 2023 är inte så uppmuntrande.

Vår bedömning av penningpolitiken 2023 är mer i linje med Fed-ledamöternas medianprognos. Vi tror att Fed höjer till minst 5 procent. Inflationens nedåttrend är för svag, löneökningarna väl höga och ekonomin är ännu ganska stark. Framförallt tror vi inte Fed är redo att sänka styrräntan nästa år – om inte ekonomin bromsar in mycket kraftigt.

Författare

Helena
Haraldsson

Makrostrateg

Relaterade artiklar

Stark servicesektor – oroar Fed?
Makro

Stark servicesektor – oroar Fed?

Konjunkturbarometern för den amerikanska tjänstesektorn, ISM service index, steg oväntat i november till 56,5 vilket...