”Riskläget har förbättrats vilket gynnar svenska börsen”

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Smittrisker – dubbla budskap i USA

• Räntor är låga – men uppåtrekyl

• PE-tal upp – vinstprognoser för 2020 sänks

• Svenska arbetslöshet – revideringar på väg

Smittrisker – dubbla budskap i USA

Mindre oroande makro men för tidigt att blåsa faran över. Globala industribarometern är upp tre månader i rad, men den globala tjänstebarometern faller fortfarande. Båda sysselsättningsindexen faller – är 49,2 för industrin och 50,1 för tjänster.

För USA fokuserar marknaderna ofta på ISM-indexen där industrin bara ökat en månad. Och när det gäller tjänstebarometrarna så var ISM-indexet starkt medan PMI föll mot 50.

 

 

 

Räntor är låga – men uppåtrekyl

Obligationsräntorna har efter sommarrallyt nu letat sig uppåt, med 40 punkters uppgång på två månader i USA, Tyskland och Sverige – med USAs 10-årsränta upp över 20 punkter bara förra veckan.

Orsaken är det minskade riskläget och att Fed sänkt klart, vi är försiktiga till långa obligationer. Denna räntetrend ger stöd åt cykliska sektorer och kan ge stöd till undervärderade sektorer som släpat efter, som bankaktier.

 

 

 

 

 

PE-tal upp – vinstprognoser för 2020 sänks

Riskläget har förbättrats (handel, Brexit och konjunktur) vilket gynnar svenska börsen. Börsvärderingarna har ökat och ligger i både Sverige och världen över sina historiska genomsnitt (streckad linje), och i Sverige nära tidigare toppar.

Efter att i år ha fått några genomsnittliga årsavkastningar i aktier så väljer vi att i vår förvaltning att ha normal risk. Hur svenska banker utvecklas blir viktigt för Stockholmsbörsen då verkstad redan gått starkt.

 

Svenska arbetslöshet – revideringar på väg

I Sverige var både industribarometrarna och tjänste-PMI svagt. På torsdag publiceras svensk arbetslöshet och då ska Statistiska centralbyrå ha försökt korrigera tidigare problem med insamlad data. Enligt SCB har arbetslösheten stigit sedan i våras men mindre än tidigare rapporterat.

Lugnande siffror kan lyfta kronan och inhemska sektorer.