Veckans makroanalyser

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Sverige – även tjänster i kontraktion

• USA – Stor svaghet i industrin, tjänster följer

• USA – jobben OK, men avtagande fart

• Politiska risker höga, men räntestöd intakt

Sverige – även tjänster i kontraktion

Veckan inleddes med en svag industribarometer i Sverige. Svenska kronan föll och Stockholmsbörsen släpade efter då industri och bank var svaga sektorer globalt.

Svenska PMI index visade det största fallet sedan finanskrisen och tjänstesektorn följer efter (röd linje) och är nu också under den kritiska expansionsnivån 50. Fokus på inflationen (torsdag), arbetslösheten (17/10) och Riksbankens agerande.

 

USA – Stor svaghet i industrin, tjänster följer

USAs barometrar, industri och tjänster, var också besvikelser. Endast 3 av 18 branscher såg tillväxt – sämsta sedan 2009. Tjänstesektorn (80 procent av BNP) är ännu inte i kontraktion, men följer nu med nedåt (ljusblå linje).

Globalt är barometern för industrin i kontraktion men steg något – tjänstesektorn är i expansion men föll. Vi oroas av att jobbindikatorn för tjänstesektorn globalt bara ligger precis över 50.

 

USA – jobben OK, men avtagande fart

Trots svagare framåtblickande barometrar i USA så föll arbetslösheten till 3,5 procent – den lägsta nivån på 50 år. Nya jobb skapas, men i långsammare takt än innan. Under 2018 såg vi fler än 200 000 nya jobb i månaden, nu är takten under 150 000 (staplarna).

Vi ser också hur löneökningstakten mattats av till under 3 procent i årstakt (tunn linje). Detta talar för låg inflation och att Fed kan sänka räntan mer men innebär att stark konsumtion kanske kräver minskat sparandet.

 

Politiska risker höga, men räntestöd intakt

Trots ökad recessionsrisk när tjänstesektorn indikatorer nu försvagas, så verkar räntestödet finnas där för aktier. Långa räntor har fallit tillbaka mot sommarens lägsta nivåer, och positiva handelskommentarer lyckas lyfter börserna.

Men Brexit stökar på och ännu finns inga konkreta signaler om att tullupptrappningen avtar (riksrätt retar upp Trump). Vi ser hur problemen på USAs repomarknad oroar och protesterna i Hong Kong har lett till mer våld och förbud.