Veckans makroanalyser

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Inte värre i Europa, men svagare i USA

• Svagare svensk sysselsättning

• Fedchefen Powell ingen superduva...

• ...desto mer från Trump och Kina

 

Inte värre i Europa, men svagare i USA


Industribarometrarna i Europa är svaga men överraskade lite positivt förra veckan. Frankrike är tillbaka i expansionszon, men tysk industriaktivitet krymper och tynger EU (se graf). Tjänstesektorerna står sig bättre och ökade.

Förra veckans snabb-PMI för USA var en besvikelse. Industriindikatorn föll precis under expansionsnivån 50 frö första gången på flera år, och även tjänstesektorn föll mer än väntat till 51. Det viktiga ISM-index kommer 2 september (mörkblå linje). 

Svagare svensk sysselsättning

Svenska arbetsmarknaden verkar vara på väg att försämras. Arbetslösheten har börjat stiga (se graf) och vakanserna har börjat minska. I veckan fokus på detaljhandel (ons) och KI barometern (tors). 

Det finns tecken på att övertidstimmarna blir färre och bemanningsföretag ser en inbromsning i uthyrning av personal till industri- och logistikföretag. Detta innebär en risk för sämre sysselsättning framöver, vilket kan få Riksbanken att mjukna.

 

Fedchefen Powell ingen superduva…


Fedchefen Powells tal i fredags i Jackson Hole innehöll inga överraskningar. Effekter från handelskriget är osäkra men ekonomin mår bra – både sysselsättning och inflation nära målen. Sannolikt 25 punkters sänkning i september och sedan 1-2 till efter det är vad marknaden alltjämt prisar in.

Vi ser tecken på oenighet inom så väl Fed som ECB om hur stora stimulanserna bör vara i detta läge. Nya inflationssiffror i veckan. Flera möten i september: Riksbanken 4/9, ECB 12/9 och Fed 17-18/9.

Powells ton var balanserad och marknadsrörelserna små. Men sedan kom Trump med raka motsatsen: inte en så balanserad ton, där han angrep inte bara Fed och Kina utan även amerikanska bolag, vilket gav stora marknadsrörelser.

… desto mer från Trump och Kina


Efter Powells tal och Kinas tullbesked i fredags kom en tirad av konfliktskapande ord från Trump som fick börserna att falla och investerare att fly in i räntor.

Trump anser att USA inte behöver Kina och talar om decoupling. Det mest spektakulära är att han beordrar amerikanska bolag att leta alternativa marknader till Kina och de uppmanas ta hem produktionen. Kommer han straffa USA-bolag om de inte lyder?

Tullhoten trappades också upp i helgen: Kina  har låtit valutan falla, skärpt tonen och ska tullbelägga amerikanska varor till ett värde av 75mdr USD (1/9). Trump svarade med att höja tullsatserna – de gamla från 25% till 30% och de nya (1/9) från 10% till 15%.