Veckans makroanalys

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Fed-mötet – än mer duvaktiga

• Bolag – än fler är försiktiga

• Svaga industribarometrar – kontraktion

• Låga räntor – stöd eller oro?

Fed-mötet – än mer duvaktiga


  • Ingen räntehöjning från Fed i år och minskningen av balansräkningen avslutas i september. Fed är lugn kring inflationen. Ekonomin, och kanske börsen, är i fokus. Ribban för en räntehöjning är hög men en sänkning som marknaden tror på (se graf) kräver betydligt sämre konjunktur.
  • Det finns definitivt räntestöd för börsen men hur länge – för nu är ju dessa duvaktiga nyheter kända, USA-börsen är nära rekordnivåer och räntorna låga.

   

  Bolag – än fler är försiktiga


  • Förra veckan fick vi flera mer försiktiga bolagskommentarer. Både det globala transportföretaget FedEx och biltillverkaren BMW som är stora i Kina sänkte sin prognoser. Detta var andra sänkningen på några månader för båda bolagen vilket är oroande. Även inom tech och bank fick vi svaga utsikter. Stora shippingbolaget Maersk är också alltjämt försiktiga på.
  • Vi är oroliga för fler dåliga bolagsnyheter och vinstnedrevideringar. BWM indikerar vinstfall på 10 procent i år.

    Svaga industribarometrar – kontraktion

     • Industribarometern i Europa föll än en gång och till den lägsta nivån sedan 2012, d.v.s. mer in i kontraktionszon (se graf). Tysklands barometer nu under 45, vilket är bland de lägsta nivåerna sedan 2009. IFO-index steg en aning men industri-indexet föll igen (detaljhandel inkl bilar lyfte och i viss mån byggandet).
     • Även industribarometern för Japan ligger kvar under 50 och snabb-barometern för USA föll också mer än förväntat till 52,5 och närmar sig därmed 50.

     Låga räntor – stöd eller oro?      • Ganska lugnt på makrofronten denna vecka. Fokus på räntefallet – tysk 10-årsränta under noll och flackare avkastningskurvor i USA där 10-årsräntan under 2,50 procent och Feds styrränta på 2,25-2,50 procent. Fokus på om räntorna ger fortsatt stöd till börsen eller ger de tillsammans med svaga barometrar och bolagsnyheter konjunkturoro?
      • Fokus på handelssamtalen då USAs topprepresentanter är i Kina på torsdag. Kommer avtalet minska konjunkturriskerna?