Barometrar – bra nivåer trots skärpta restriktioner

Nya barometrar med data från första halvan av december visar att nedstängningar dämpat ekonomin mindre än väntat under den andra virusvågen – industrin visar mycket liten påverkan av restriktionerna.

Vad har hänt? Nya barometrar med data från första halvan av december visar att nedstängningar dämpat ekonomin mindre än väntat under den andra virusvågen – industrin visar mycket liten påverkan av restriktionerna.

Japans barometer är svag, medan Europas PMI-index överraskar med en nivå nära 50 vilket indikerar en stabil aktivitet i december – hjälpt av ett starkt Tyskland. USAs PMI-index runt 56 indikerar alltjämt expansion om än något måttligare takt än under november. Detaljhandelsförsäljningen i USA försvagades under november efter att ha varit stilla stående i oktober, men försäljningsnivån är fortsatt högre än före corona.

Intressant också att överraskningsindex – som visar om utfallet av publicerad makrodata är bättre eller sämre än väntat – nu har fått förnyad fart på uppsidan för G10-länderna, främst till följd av positiva överraskningar i Europa.

Något extra intressant i barometrarna? Europas PMI-index under 4:e kvartalet indikerar en inbromsning från 3:e kvartalet, men ett avsevärt mildare fall än under 2:a kvartalet. Både industri och tjänstesektorn minskar antalet anställda men i avtagande omfattning.

Storbritanniens barometer har fått ett extra-lyft då företag accelererar affärsaktiviteten inför Brexit. Detta har påverkat både produktion och export, och stora förseningar rapporteras i brittiska hamnar.

Företagens kostnader ökar både i industrin och tjänstesektorn på grund av råvarubrist och längre leveranstider. Dessa kostnadsökningar förefaller till viss del kunna föras vidare till slutkund – främst inom industrin, men här finns en risk för sämre lönsamhet.

Att vaccinationerna nu påbörjats lyfter företagens utsikter för 2021. En ljusare framtidstro syns i både USA, Europa och Japan.

Vad bevakar vi nu? Om hårdare restriktioner som nu införs kommer att slå bredare eller främst fortsätta pressa vissa tjänstesektorer. Det blir också spännande att följa om kostnadstrycket som företagen nu rapporterar blir bestående och om det förs vidare och resulterar i mer inflation.