Lågt i tak

Signalerna är blandade. USA kan bromsas av kreditåtstramning och skuldtaksbråk. Kärninflationen är seglivad, men styrräntorna planar ut. Var selektiv och välj strukturella vinnare. Denna artikel är ett utdrag från Carnegie Private Bankings senaste strategirapport från maj 2023.

Landar USA:s ekonomi mjukt eller hårt – och när? Hur blir det fred i Ukraina? Fyra månader efter vår senaste strategirapport är sådana viktiga frågor alltjämt obesvarade. Centralbankerna har skruvat upp räntenivåerna alltmer för att knäcka inflationen, vilket nu börjar stöka till det när skuldsatta bolag (i exempelvis fastighetssektorn) ska stärka sina balansräkningar. Regionala amerikanska banker är under fortsatt press – kreditgivningen stramas åt. Allt fler kommersiella fastighetsbolag går bet på att betala sina skulder, och mer än 1 000 miljarder USD behöver refinansieras de närmaste åren. Tack vare stöd från onormalt höga försäljningsökningar (nominellt!) håller vinster och vinstförväntningar uppe förvånansvärt bra, men om centralbankerna lyckas så framstår vinstförväntningarna för 2024 som väl optimistiska. Även om de infrias ser amerikanska aktier dyra ut, särskilt mot bakgrund av att den riskfria räntan i USA är 5 procent. I omvärlden har aktiemarknaderna mer rimliga prislappar.
Troligen studsar aktiemarknaderna vidare i sina korridorer i väntan på klarare besked om ekonomi och geopolitik. Många traditionella recessionsmarkörer blinkar rött i USA, men innevarande konjunkturcykel är lite udda till följd av pandemin, enorma statliga stimulanser och störningar i leveranskedjorna (som nu smids om). Tillväxten kommer att sakta in ännu mer, men om Kina återhämtar sig slipper vi kanske en global recession. Kärninflationen har emellertid bitit sig fast. Goda nyheter är att företagen börjar använda AI – på medellång sikt kan det göra dem effektivare och mer produktiva.
På kort sikt får vi troligen räkna med en volatil aktiemarknad, i synnerhet eftersom ett skuldtaksbråk har seglat upp som ett potentiellt konjunkturhot i USA. Aldrig tidigare har det varit så dyrt att försäkra sig mot en amerikansk betalningsinställelse. Partierna förhandlar nu, men klockan tickar och republikanen Kevin McCarthys svaga ställning som majoritetsledare lär inte göra honom mer kompromissbenägen. Kanske görs en kortsiktig deal, men att lösa frågan varaktigt före presidentvalet 2024 lär bli svårt.
Selektivitet är fortfarande att rekommendera vid aktieplaceringar – ett exempel är konsumentprodukter, där lyxproducenter som franska LVMH sätter kursrekord medan lågmarginalaktörer som den amerikanska inredningskedjan BBBY lämnar in konkursansökningar.
Investeringstemat denna gång är Carnegies portfölj Global Stock Picking, som fokuserar på energiomställningen (en viktig långsiktig strukturell trend). Global Stock Picking har ett stort inslag av tech, samtidigt som svenska investerare gagnas genom global diversifiering.

Till strategirapporten (inloggning krävs)

Författare

Brian
Cordischi

Investeringschef

Relaterade artiklar

Begränsad amplitud
Allokering

Begränsad amplitud

Centralbankerna vaknade sent och utlöste en värderingsrecession. Nu flyttas fokus till vinstutvecklingen, där vi ser...