Ingves förbryllar – stora inflationsrisker, men nästan klar

Riksbanken höjde styrräntan med 75 punkter till 2,50 procent. Detta var precis vad marknaden förväntade sig – så kronan, obligationsräntorna och börsindex rörde sig knappt. Bankaktier och defensiva aktier vände dock från plus till minus.

Däremot var pressmeddelandet förbryllande. Det har en hökaktigt ton och säger tydligt att ”Risken för att dagens höga inflation biter sig fast är fortfarande stor…”. Samtidigt indikerar man att styrräntan bara ska höjas till strax under 3 procent i början av 2023, det vill säga med bara 35 punkter och därefter ligga stilla (se tabellen endan).

Riksbankens nya prognoser visar på hög inflation 2023 – i snitt mellan 5,5-6 procent, men att målet om 2 procent (KPIF) nås 2024. Konjunkturen bromsar in snabbare är tidigare prognosticerat, och BNP väntas falla mer än 1 procent nästa år och inte ens ta igen det tappet under 2024 (se prognostabell nedan).

Flera centralbanker har uttalat att deras räntebanor ska tolkas försiktigt i dagens läge då osäkerheten är stor om såväl konjunkturens riktning som inflationstryckets varaktighet.

Detta var Ingves sista möte efter 17 år som Riksbankschef, med minusränta 2015-2019 och åtstramning i år från nollränta i maj till 2,50 procent idag. Nu blir det Erik Thedéens uppgift att ge nya signaler kring 2023 års penningpolitik där utfallet från lönerörelsen under våren kan bli avgörande.

Författare

Helena
Haraldsson

Makrostrateg

Relaterade artiklar

Inflationssiffra gav glädjeskutt
Makro

Inflationssiffra gav glädjeskutt

Dagsfärska siffror som visar på lägre inflationsökning än väntat i oktober fick börsen att ta...