Ingen finanskris i nuläget

Osäkerheten på världens finansiella marknader är extremt stor. Stora penning- och finanspolitiska åtgärder varvas med vinstvarningar och nyheter om coronavirusets spridning i Europa och USA. Michael Grundberg, aktiestrateg på Carnegie Analys, ser fallande bolagsvinster i år och att en recession ligger i korten med en återhämtning 2021. Ta även del av Michael Grundbergs syn på när börsen vänder, om årets utdelningssäsong och vilken typ av aktier som är att föredra i detta skede.

Trolig recession i år med återhämtning 2021

I nuläget finns det för lite konkret information och statistik för att kunna dra några säkra slutsatser om makroläget. Känt är att Kina kommer ha ett väldigt svagt Q1 och att industrin successivt är på väg att återuppta produktionen. Allt fler bolag bekräftar den trenden.

De europeiska och amerikanska bolagen påverkas mest från och med andra halvan av Q1 och vinsterna kommer därför justeras ner lite grann för Q1. För Q2 kommer nedjusteringen vara rejäl för Europa och USA enligt Michael Grundberg.

– Bästa bedömningen just nu är att det kommer bli någon typ av recession med ett mycket svagt första halvår och återhämtning under andra halvåret. Återhämtningen i BNP fortsätter under 2021, men når troligen inte tillbaka till absolutnivåerna i BNP-prognoserna som vi hade före senaste veckornas turbulens. Vi bedömer att industriproduktionen kan falla mellan 1-3 procent i år i Europa och USA, även med en återhämtning under andra halvåret. 

Global recession är svårdefinierad eftersom det normalt sett inte brukar bli negativ tillväxttakt. Tidigare har man använt 2 procent tillväxttakt som en benchmark, och det är inte omöjligt att vi hamnar under den nivån 2020.

Fallande bolagsvinster under 2020

Att vi får en negativ tillväxt i bolagsvinsterna (earnings recession) för 2020 är sannolikt enligt Michael Grundberg.

– Nuvarande vinstprognos är +7 procent för 2020, vilket sannolikt är åtminstone 10 procentenheter för högt. 2020 bör landa i fallande vinster, mest troligen i intervallet 0 till -10 procent vinsttillväxt, kanske till och med något lägre.

 Uppenbara förlorarbranscher är hotell, rese- och flygbolag. Det är dock relativt få stora bolag på Stockholmsbörsen inom dessa kategorier, undantaget Pandox. Vinnarbolag hittar vi i defensiva sektor som bland telekomoperatörerna och dagligvaruhandeln.

– Inom banksektorn är osäkerheten mindre stor på kort sikt även om provisionsintäkter riskerar att drabbas ordentligt. Om kreditförlusterna tar fart, något som vanligtvis dröjer ett tag, hamnar vi i ett annat scenario. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser, säger Michael Grundberg.

Störst exponering mot till exempel energisektorn bland nordiska banker är 1) DNB 2) Nordea 3)SEB.

Kraftiga räntefall ger stöd

De globala räntorna har fallit kraftigt och i USA är de korta räntorna åter lägre än de långa.

– I nuläget är det ingen finanskris som vi ser, men det kan bli. Penningpolitiken spelar i nuläget mindre roll, det krävs i första hand finanspolitiska åtgärder och kanske det viktigaste av allt: att alla våga leva som vanligt igen.

Lite längre fram, när den värsta oron för coronaviruset har lagt sig, kan de stora stimulanser som nu genomförs bli en kraftfull injektion för börsen. Det är inte otänkbart att vi kan få ett liknande scenario som i slutet av 90-talet efter Asienkrisen och haveriet av hedgefonden LTCM enligt Michael Grundberg.

Lägre volatilitet krävs för att skönja en börsbotten

Rörelserna på världens börser är dramatiska. OMXS30 har tappat drygt 30 procent sedan toppen för en månad sedan och är tillbaka på nivåer från 2013.

– Det är troligen för tidigt att se en bottenformation på börsen. Vi är troligen månad, eller månader ifrån en botten. Först krävs att volatiliteten faller betydligt.

Årets utdelningssäsong är generellt sett inte i fara, även om senarelagda stämmor och samtidigt försvagad ekonomi kan göra att bedömningen ändras. Large Cap-bolagen har starka balansräkningar. För nästa år är utdelningsnivåerna mer osäkra enligt Michael Grundberg, som samtidigt pekar på att direktavkastningen på Stockholmsbörsen nu är drygt 4 procent.

– Generellt gillar vi aktier med högt P/E-tal och låg volatilitet. Kvalitetsbolag inom hälsovård, dagligvaror och teleoperatörer är exempel på aktier med högt P/E-tal och låg volatilitet. Några exempel på sådana aktier är Swedish Match, Telia och Essity, säger Michael Grundberg.