3 frågor med Henrik von Sydow

1 Vilka faktorer styr marknaderna just nu?
2 Vilken är den största politiska risken för investerare just nu?
3 Vilka är ljuspunkterna i omvärlden för investerare?