AI-lyftet blir en utjämnare

Generativ AI kan öka Sveriges BNP med hundratals miljarder kronor de närmaste årtiondena, enligt en McKinsey-analys. Samtidigt förändras högutbildade kontorsarbetares vardag i grunden.

Open AI:s flaggskeppsprodukt Chat GPT avböjer först att konversera om kaoset på direktionsvåningen. Styrelsen har skrämts upp av kraften i den egna produkten, och under en novembervecka bytt ut vd:ar nästan dagligen – om detta vet textroboten, som tränats på data från januari 2022, ingenting.

Två korta promptar senare säger Chat GPT: ”Nyheter om ledarbyte och intern oro kan leda till ökad volatilitet i Open AI:s aktiepris.” Men Open AI är inte börsnoterat. Påhittade AI-fakta kallas ”hallucinationer” och oroar 56 procent av alla organisationer i en undersökning av konsultfirman McKinsey.

Generativ AI (”gen AI”) hittar mönster i träningsdata, och levererar text, ljud, bild och filmsnuttar som kompletterar givna sammanhang. I fallet Chat GPT är 175 miljarder inställningar (parametrar) involverade. Att spåra hur AI-modeller har resonerat (”förklarbarhet”) är nästan omöjligt.

Men deras fabuleringsförmåga är användbar inom områden som produktdesign, konst och copywriting. På kontor börjar gen AI överta göromål som att skriva utkast, göra sammanfattningar, individanpassa marknadsföring, identifiera datatrender och chatta med kunderna.

Storskalig AI kan ge enorma besparingar, och i många affärsfunktioner är effekten på intäktssidan faktiskt ännu mer synlig, enligt McKinsey. Konsultfirman har undersökt hur tusentals arbetsmoment kan automatiseras i 850 yrken. I ett optimistiskt gen AI-scenario ökar produktiviteten med upp till 4 400 miljarder USD fram till 2045, motsvarande mer än 4 procent av global BNP.

DET SVENSKA PERSPEKTIVET
En AI-fierad kunskapsnation

För svensk del kan BNP-effekten från gen AI nå 309 miljarder kronor till 2045, motsvarande 4,1 procent, enligt McKinsey. Det är mer än i många andra länder, förklarar Gardar Björnsson Rova, Nordenchef för konsultfirmans AI-avdelning Quantum Black:

– Gen AI är särskilt fördelaktigt för länder med gott om kunskapsintensivt arbete och högt löneläge, som i Sverige. Detta är samma dynamik som gör att inslaget av robotik och automatisering i fabriker är större i höglöneländer – men nu gäller det white collars, kontorsarbetare.

Fyra affärsfunktioner står i McKinseys analys för 75 procent av det värde som gen AI kan addera globalt: försäljning/marknadsföring, mjukvaruutveckling, forskning och utveckling samt kundservice. Just personaltät och kostnadsdrivande kundsupport är också ett av de områden där AI-intresset bland amerikanska storföretag ökat mest, att döma av uttalanden under analytikerträffar som kartlagts av dataplattformen Netbase Quid.

Funktionernas omfattning i olika sektorer indikerar vilka AI-lyft som kan vänta där, enligt McKinsey. Globalt sticker potentialen ut inom bank (upp till 4,7 procent av omsättningen), läkemedel (upp till 4,5 procent) och högteknologi (upp till 9,3 procent). Sistnämnda sektor hör till dem som gynnas mest av gen AI i Sverige:

– I mjukvaruutveckling ser vi 20–50 procents effektivisering av många arbetsuppgifter. Hit hör stora mjukvarubolag och liknande, men också bolag som Ericsson, där det finns gott om specialiserad mjukvara och utvecklare, vilket gör att AI ger större utdelning, säger Gardar Björnsson Rova.

Även svensk detaljhandel kan få en gen AI-boost, i häradet 19–29 miljarder kronor till 2045.

Kan även mindre företag använda AI?
– Generativ AI är verkligt goda nyheter för dem. Till skillnad från tidigare teknologiska paradigm kräver det mycket mindre specialiserad kompetens – standardlösningar räcker för mindre företag. AI kan gynna mindre, lättrörliga bolag oproportionellt mycket, inte minst småföretag med hög teknologikunskap.

Automatisering med icke-generativ AI får långt större betydelse för att öka produktiviteten. Men det är rätt att fokusera på gen AI, förklarar Gardar Björnsson Rova:

– Traditionell AI handlar mycket om att vässa redan ganska optimerade processer, exempelvis i ett stålverk eller en supply chain. Gen AI är mycket lättare att implementera och går in i helt nya områden där automatiseringsgraden hittills är låg. I många sådana användningsfall går det mycket snabbare att få väldigt stor värde utdelning.

Infasningen påskyndas av att större gen AI-aktörer ofta är väletablerade mjukvarubolag som redan finns inne i organisationerna, såsom Microsoft, Workday, Salesforce och Adobe.

PÅ JOBBET MED AI
Nya roller för kunskapsarbetare

Till skillnad från teknikskiften som spinnmaskiner och taktproduktion kommer gen AI att märkas i tjänstemannamiljöer. Ju högre utbildning du har, desto mer kan gen AI effektivisera dina arbetsrutiner. Några områden som McKinsey pekar ut är kontorssupport, utbildning, juridik samt teknik- och naturvetarjobb – här jobbar runt två miljoner svenskar.

Beslutsfattares, experters och administratörers vardag förändras – hela ”arbetets anatomi”, med McKinseys formulering.

– På kort sikt blir det en storskalig automatisering av många white collar-uppgifter: skriva och läsa dokument, handläggning, skapa bilder, skapa copy för marknadsföringskampanjer och så vidare. 20–80 procent av uppgifterna i många sådana arbetsflöden kan automatiseras, säger Gardar Björnsson Rova.

Han exemplifierar med administration, bokföring, skatteplanering och juridik. Revisionsjättarna tillhör de största investerarna i AI-verktyg, som möjliggör kompletta genomgångar av redovisningen.

– I stora bolag vi jobbar med inom life sciences och forskning automatiseras till stor del framställningen av standardiserade rapporter, planering av kliniska försök och liknande. AI genererar hela flödesdokumentationen, sedan tittar en forskare på den – men mycket inledande arbete försvinner.

AI plus människa gör dock ännu jobbet några procent bättre än enbart AI, berättar Gardar Björnsson Rova om ett McKinsey-projekt i banksektorn

När tråkiga kontorsgöromål försvinner blir det viktigare med värdeadderande uppgifter som AI är sämre på, som personliga möten:

– Det flyttar tonvikten väldigt mycket från förmågan att organisera information, skriva välformulerat och så vidare, till förmågan att prata med människor, förstå människors motiv och interagera.

Frigör AI potential hos människor som är dåliga på sådant som AI är bra på?
– Ja, AI blir den stora utjämnaren för white collar-arbete. Många egenskaper som tidigare gjorde dig extra ordinär kommer alla att ha med hjälp av den här tekniken. Med AI kan alla skriva korrespondens på perfekt språk, eller ha tillgång till samtliga data från tidigare interaktioner utan att anteckna flitigt.

Vilka egenskaper har man nytta av i en sådan miljö?
– Att känna sig bekväm med att jobba med teknik, snabbt kunna kvalitetskontrollera vad som har blivit fel och rätt, och kunna skicka uppgifter fram och tillbaka mellan virtuella agenter.

Framtidens kontorsarbetare biträds av team av AI-agenter, säger Gardar Björnsson Rova:

– När jag pratar med bolagen i San Francisco och Silicon Valley är agenter det som alla jobbar på. När du kommunicerar, skriver mejl och synkar med andra människor så är det ytterst osannolikt att du kommer att göra det själv i en mejlklient. Du säger ”informera alla som var med på mötet i tisdags om vad vi just sa”– då räknar din agent själv ut vilka mottagarna är och skriver till deras agenter som i sin tur informerar dem. Det blir helt enkelt en storskalig automatisering av allt vi gör i vår vardag.

Reporter: Joakim Braun

Detta är en artikel från vårt kundmagasin Insikt. I magasinet finns bland annat tre andra artiklar om AI:
15 minuter från idé till startup
”AI förflyttar vad vi värdesätter”
Tränas AI på piratkopior?

Ta del av hela magasinet här

Relaterade artiklar

Nya mönster, nya affärer
Omvärld

Nya mönster, nya affärer

Den globala politiska turbulensen gör sig dagligen påmind i nyhetsflödet och marknadsläget. Krig i Europa,...

Kartans comeback
Omvärld

Kartans comeback

Stater tar mer plats i investeringslandskapet. Är din investering en del av politikernas lösning –...