The Economist hos Carnegie: Så stor är risken för en invasion av Taiwan

Kinas låga tillväxt är här för att stanna. Och risken för en kinesisk invasion av Taiwan på kort sikt är inte försumbar. Det sade Alasdair Ross, senior redaktör på The Economist, när han i veckan gästade Carnegie Private Banking för samtal med privata investerare och entreprenörer.

The Economists seniora redaktör Alasdair Ross frågades ut av Carnegies omvärldsstrateg Henrik von Sydow.

Kinas återöppning efter hårda pandemirestriktioner skulle vara en av drivkrafterna för världsekonomin i år. I stället har den kinesiska ekonomin överraskat på nedsidan med väsentligt lägre tillväxt än väntat.

– Många hade räknat med en kraftig återhämtning – vissa trodde på tillväxttal på uppåt 10 procent under andra kvartalet. Men tillväxten blev en besvikelse, och under de senaste veckorna har jag mött mer oro kring Kina än på väldigt länge, sade Alasdair Ross.

Förväntningar om att Kina skulle skifta tillväxtmodell från ett tydligt export- och investeringsfokus till en konsumentledd ekonomi driven av inhemsk efterfrågan har enligt Ross kommit på skam. Ekonomin fortsätter att vara beroende av stimulanser och krediter samtidigt som demografin utgör en långsiktig bromskloss. Den låga tillväxten är inte ett cykliskt problem, utan en strukturellt problem.

– Kina kommer fortsätta växa, men i mycket lägre takt än tidigare. Det kommer bli svårt att växa med mer än 4 procent. Och inom fem år kommer 4 procents tillväxt att vara en önskedröm för Kina, sade Alasdair Ross.

När Kina gick med i världshandelsorganisationen WTO 2001 trodde många på både en ekonomisk och en politisk reformation, men vi fick bara den förstnämnda enligt Ross, som anser att Kina har ett stort problem i ledarskapet och governance-modellen.

– Att Xi Jinping cementerat sin makt illustrerar bristen på politisk förändring. Tidigare fanns ett meritokratiskt system i Kina där personer behövde ha ett track-record för att nå ledarskapet. Vart tionde år kom en ny, kvalificerad grupp och tog över. Så är det inte längre. Den nya maktdynamiken är ett stort orosmoln i mina ögon.

Tonläget kring Taiwan har höjts senaste året och med det oron för en möjlig kinesisk invasion.

– I mina ögon är det väldigt osannolikt eftersom kostnaden för en invasion vore enorm både för Kina och världsekonomin. Sannolikheten att Kina invaderar på kort sikt, medan världen är distraherad i Ukraina, är i mina ögon inte mer än 5 procent. Mer sannolikt, vid cirka 7,5 procents sannolikhet, är att de bidar sin tid och att en invasion ligger kanske 8–10 år fram i tiden, sade Alasdair Ross.

Drivkrafter för en invasion ser Ross dels i att Xi Jingping kan nyttja en konflikt till att stärka makten och få med sig befolkningen i ett läge präglad av inhemsk svaghet, dels att Taiwan-frågan skulle vara en del i att bygga sitt arv.

Relaterade artiklar

AI-lyftet blir en utjämnare
Omvärld

AI-lyftet blir en utjämnare

Generativ AI kan öka Sveriges BNP med hundratals miljarder kronor de närmaste årtiondena, enligt en...

Nya mönster, nya affärer
Omvärld

Nya mönster, nya affärer

Den globala politiska turbulensen gör sig dagligen påmind i nyhetsflödet och marknadsläget. Krig i Europa,...

Kartans comeback
Omvärld

Kartans comeback

Stater tar mer plats i investeringslandskapet. Är din investering en del av politikernas lösning –...