Svag detaljhandel och industriproduktion – sänker börsen

Igår pressades USA-börsen av svaga konsumtions- och industrisiffror.

Detaljhandelsförsäljningen i USA har fallit två månader i rad. Färska siffror för december visade ett fall på över 1 procent, dubbelt så stort som förväntat, och novembers försäljning reviderades ned (se grafen nedan).

Även USA’s industriproduktion föll för andra månaden i rad och var svagare än väntat i december, med ett fall på över 1 procent och lägre kapacitetsutnyttjande.

Jämfört med den här tidpunkten förra året är detaljhandelns försäljningsökning runt 6 procent, vilket justerat för högre priser är en stagnation.

Sedan pandemin har hushållens konsumtion av varor varit markant högre än normalt, vilket framåt kan innebära ett minskat inköpsbehov av vissa varor.

Fler företag varslar och om arbetslösheten börjar stiga, vilket Fed vill se för att dämpa löneökningarna och inflationsrisken, kan detta pressa hushållens konsumtion än mer.

Författare

Helena
Haraldsson

Makrostrateg

Relaterade artiklar