”Det är dags att spela defensivt”

Många investerare har för mycket svenska aktier och borde diversifiera sig globalt, anser Carnegie Private Bankings Chief Investment Officer Brian Cordischi.

Detta är en artikel från Carnegie Private Bankings kundmagasin Insikt, sommaren 2022 (kräver inlogg).

2022 har varit ett turbulent år på världens börser. Med en nedgång på 24 procent hör Stockholmsbörsen (OMXS 30) till de sämsta börserna globalt. Investeringsklimatet har blivit mer utmanande då aktier har fått motvind från stigande inflation som utlöst allt aggressivare centralbankssignaler – främst från Federal Reserve i USA, men även Riksbanken har sent omsider bytt fot. Långräntan i USA har mer än fördubblats i år och tioårsräntan på 3,20 procent är den högsta sedan 2018. Råvaror har gått starkt: Olja har stigit med över 50 procent. Att köpa i nedgång har blivit en vedertagen strategi hos många placerare det senaste decenniet. I taktiken ingår antagandet att centralbankerna rycker ut igen om det blir tillräckligt stökigt. I dagens nya miljö har osäkerheten ökat om det är rätt strategi framöver. Med de signaler som skickats ut vad gäller penningpolitiska åtstramningar krävs rimligen ganska stora nedgångar för att tvinga ut centralbankerna på banan igen. Motvindarna har därför blivit starkare under våren. Recession 2022 ligger inte i korten, men riskbilden har ökat.

Högst rankade aktör inom bl.a

Track record och Investment Management Competence

Läs mer

Private Bankings Chief Investment Officer Brian Cordischi. Han har över 30 års erfarenhet av att hantera risk i portföljer i orostider (se faktatext nedan). Ett råd är att ständigt kalibrera portföljen för att öka motståndskraften vid börsoro och överleva till bättre tider.

– Kombinationen av ökad sannolikhet för en stor dos QT (quantitative tightening), en försämrad konjunkturbild och börser som hämtade sig bra under mars fick oss i april att dra ned aktieexponeringen till en undervikt i vår portföljallokering, säger Carnegie
Private Bankings Chief Investment Officer Brian Cordischi.

– Se över din allokering och den mängd aktier du vill äga. Gör en översyn av vilken typ av aktier som du vill äga och fördelningen mellan dem. Hög eller låg risk? Tillväxt- eller värdeaktier? Undvika någon sektor?

Enligt Brian Bordischi tenderar svenska investerare att ha en för hög andel svenska aktier i portföljen.

Utländska aktier har ofta fördelen att stå emot bättre i stökiga tider, inte minst beroende på att kronan då brukar försvagas. Årets skakiga börsklimat bekräftar just det: Att diversifiering med utländska aktier är ett av de bästa sätten att skydda portföljen. Globala aktier är ned endast 10 procent (i SEK) hittills i år, medan den svenska börsen är ned 24 procent och kronan har försvagats.

Givet Stockholmsbörsens betydligt sämre utveckling – är det dags att vikta upp svenska aktier igen?

– I nuläget har vi ingen tydlig preferens i valet mellan svenska och utländska aktier, vi har undervikt i båda. Dels hänger det ihop med sektorkompositionen:

Stockholmsbörsen får mer stryk givet dess större andel cykliska bolag och industribolag. När konjunkturoron ökar så slår det mot industrin. Stockholmsbörsen saknar dessutom i princip energi och råvaror. I oroliga tider söker sig investerare ofta till mer defensiva placeringar. Ett sätt att investera defensivt är att behålla exponering mot börsen men med skydd om kurserna faller. Under de senaste årens lågränteperiod har det inte varit möjligt att uppnå en hög grad av kapitalskydd för aktieinvesteringar.

– De kraftigt stigande marknadsräntorna sedan årsskiftet har nu åter gjort det möjligt. Investeraren kan investera mer defensivt men med bibehållen aktieexponering genom att sälja existerande aktieinnehav och ersätta det med en kapitalskyddad aktieinvestering, säger Brian Cordischi.

Hur ser du på investeringsklimatet andra halvåret 2022?

– För att använda fotbollstermer, så var det för investerare framgångsrikt att spela offensivt under 2021, då börserna avkastade 25–35 procent. I år gäller försvarsspel givet stort motstånd från inflation, Kina-nedstängningar och Ukrainakriget. Breda tillgångsslag som aktier och obligationer mår helt enkelt inte bra när inflationen är så hög som 5–10 procent. I år bör större fokus därför hamna på alternativa investeringar, säger Brian Cordischi.

Alternativa investeringar har de senaste åren bidragit till stabilare avkastning när det stormat på börsen.

Ännu ej kund?

Utvalda aktier och investeringar

Beställ din provportfölj

CIO med globalt synsätt

Sedan 2013 är Brian Cordischi Carnegies Chief Investment Officer. Han har mångårig internationell erfarenhet av analys, kapitalförvaltning och trading.

– Att växa upp på Goldman Sachs tradingdesk var en unik utbildning i handel och riskhantering inom flera större tillgångsklasser. På Barclays Wealth var jag ansvarig för alla globala diskretionära portföljer och runt 75 portföljförvaltare i hela världen. Det gav mig ett globalt perspektiv, ett internationellt kontaktnät och erfarenhet av valutaallokering, säger Brian Cordischi.

Relaterade artiklar

Klibbiga prishöjningar
Allokering

Klibbiga prishöjningar

Månader med särskilt hög inflation går snart ur statistiken. Men faran är inte över för...

Oron är här
Allokering

Oron är här

Centralbankerna har vaknat till slut. Hög inflation urholkar redan konsumenternas plånböcker. Vinsterna är ännu höga,...