Carnegie-strateger om börshösten 2019

Stockholmsbörsen har haft en relativt lugn utveckling i sommar och S&P 500 var upp på all time high. Vid månadsskiftet juli/augusti ändrades dock sentimentet till det sämre efter förnyad handelsoro, hot om ytterligare tullar samt svag europeisk konjunkturdata. Det har varit stora reaktioner på räntemarknaden med fallande räntor, vilket kan ge stöd åt börsen trots svaga makrosignaler.

Makro: Räntestöd men svag industri

Upptrappade konflikter och på fler fronter dämpar börshumöret då industripessimismen breder ut sig. Frågan är om centralbanksstimulanser och låga räntor räcker för att hålla börsen på gott humör. Det menar Helena Haraldsson, makroekonom och omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking.

Hur ser makroklimatet ut?

– Den stora rörelsen under sommaren har varit raset i räntorna och att centralbanker nu är redo att stimulera mera. USA’s centralbank, Fed, har börjat sänka sin styrränta och allt fler centralbanker går i samma riktning – i Europa så väl som i Asien. Idag är mer än hälften av alla långa räntor i världen negativa. Detta gör aktier relativt mer attraktiva.

– Makrosignalerna har varit blandade till svaga under sommaren med särskild svaghet inom tillverkningsindustrin. Industri-PMI befinner sig under 50 (gränsen mellan expansion och kontraktion) på de flesta ställena. Extra svag data ser vi i exportberoende länder som Tyskland, Sydkorea och Sverige. Industripessimismen riskerar spridas till andra sektorer då handelskonflikterna fortsätter att trappas upp.

– Tjänstesektorn ser dock bättre ut och ligger över 50 både i Europa och USA.

Hur är sentimentet på aktiemarknaden?

– Efter en ganska lugn sommar noterade S&P 500 all time high i juli. Vid månadsskiftet juli/augusti skakade dock börserna till igen. Stockholmsbörsen och tillväxtmarknader har släpat efter och kronan har försvagats.

– Handelskonflikten har tydligt rört sig i fel riktning, men många bedömare tror att det tvingar fram fler räntesänkningar, vilket kan ge stöd till börserna framöver. Akronymen TINA (There Is No Alternative) blir allt mer påtagligt, det vill säga det finns få avkastningsalternativ till aktiemarknaden.

Vilka är de största orosmolnen i höst?

– Fortsatt upptrappning och förlängning av handelskonflikter och ökad risk för avtalslöst brexit dämpar börshumöret. Likaså fler datapunkter som bekräftar att industripessimismen fortsätter att breda ut sig och tecken på att det smittar till andra delar av ekonomin. Vinstprognoserna, särskilt för 2020, kan då visa sig för optimistiska. 

Omvärld: Konflikter dämpar börshumör 

Handelskriget har utvecklas negativt, osäkerheten om brexit har ökat samtidigt som fler geopolitiska oroshärdar har tillkommit under sommaren. Enligt Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie Private Banking, är det globala riskläget högre än normalt.

Vad väntar i höst? 

– För investerare är vi i det kanske mest besvärliga geopolitiska läget på över 20 år. Ledande geopolitiska indikatorer som USA-Kina relationen, USA-EU relationen och intra-EU-relationer står på historiskt dåliga nivåer. Till det ökade spänningar kring Iran i Hormuz-sundet, spänningar mellan Indien-Pakistan, gatuprotester i både Hong Kong och Moskva, Italien går mot nyval och dessutom tendens till allt fler bilaterala ekonomiska konflikter, som till exempel mellan Japan och Sydkorea.

– Det som knyter ihop flera av händelserna är utvecklingen där geopolitik blir geoekonomi. Allt fler regeringar använder allt mer ekonomiska verktyg för att hävda nationella politiska intressen. Det lär driva VIX-index och volatilitet på de globala marknaderna uppåt under hösten.

Om händelserna ska sorteras, vilken är den enskilt största risken för nordiska privata investerare?

– För nordiska privata investerare är de största konkreta riskerna en avtalslös och oordnad brexit i oktober följt av amerikanska biltullar mot EU i november. Om USA fortsätter blockera tillsättandet av nya domare i WTO:s tvistlösningsorgan får vi en kollaps för WTO som institution i december och då är ett värsta scenario för nordiska investerare komplett.

– Det är låg sannolikhet att allt detta händer samtidigt som det inte kan uteslutas att något av det inträffar. Det globala riskläget är högre än normalt.     

Vilka händelser är viktigast för investerare att hålla koll på i terminsstart?

– Redan i september väntar viktiga dagar för världsekonomin när USA och Kina har nya handelssamtal i Washington. De kan sätta tonen för den globala utvecklingen mot mer av eskalering eller de-eskalering av geoekonomiska och geoteknologiska konflikter. Minskad osäkerhet om den globala handeln kan betyda mer för den globala investeringsviljan än ytterligare centralbanksstimulanser.