Bättre världsekonomi

Vad har hänt? Mitt i pandemin har IMF höjt sin redan positiva prognos för global tillväxt för 2021 från 5,2 till 5,5 procent.

Varför denna optimism? Fallet i den ekonomiska aktiviteten blev mildare än förväntat under andra halvåret 2020. Vi har också vaccin som redan börjat distribueras i flera länder och USA ser ut att göra stora finanspolitiska stimulanser under Biden.

Orsaken till IMF:s upprevidering är en mer positiv syn på amerikansk ekonomi men också något ljusare utsikter i vissa tillväxtmarknadsländer. Samtidigt som de höjde prognosen för USAs tillväxt med 2 procentenheter till över 5 procent, så sänkte de prognosen för Europa med 1 procentenhet till 4 procent. Europas ekonomi är svagare och krympte betydligt mer än USA:s förra året, 7 procent mot 3,5 procent.

Vad var mest intressant? Att IMF gör denna uppjustering trots förlängda nedstängningar och går emot Världsbanken som tidigare i januari sänkte sin globala tillväxtprognos något.

IMF är kanske inte någon ledande indikator men positivt är att de, nu samtidigt som de flesta har fokus på riskerna för besvikelse i konjunktur och vinster, ser större uppsiderisker än nedsiderisker i sitt basscenario. Se deras egen pedagogiska illustration av detta i grafen ovan.