Årsredovisning 2022

När marknaden förändras fortsätter vi framåt med ambitionen att leverera den bästa rådgivningen och produkten till våra kunder. Under året, i en marknad präglad av hög inflation och höga räntor, stärkte Carnegie sin position som finansiell rådgivare och levererade ett resultat i nivå med åren före pandemin.

Den marknad, med rekordhög aktivitet, som skapades i spåren av pandemin och en lång period av låga räntor gjorde en helomvändning i början av 2022 till följd inflation och stigande räntor. Rysslands brutala invasion av Ukraina orsakade ett enormt mänskligt lidande, bidrog samtidigt till en finansiell och geopolitisk oro och förstärkte såväl inflationen som räntehöjningstakten. På kort tid slog marknadskrafterna om och de förändrade förutsättningarna skapade minskad investeringsvilja och fallande börser.

En viktig milstolpe under året var förvärven av Carnegie Fonder och det norska fondbolaget Holberg som genomfördes i november. Fondbolagen kommer att
fortsatt vara oberoende och självständiga kapitalförvalt are som verkar på armlängds avstånd från enheterna inom Carnegie Investment Bank, men som tillsammans utgör
grunden för den fjärde affärsenheten Asset Management hos Carnegie. Med en ny affärsenhet erbjuder vi ett bredare produktutbud och en mer diversifierad intäktsström, vilket bidrar till att öka andelen återkommande intäkter. Sammantaget stärker det såväl varunamnet Carnegie samtidigt som det bidrar till att utveckla bolaget långsiktigt.

Björn Jansson, VD fram till den 17 april 2023

  • Rörelseintäkter 2022 3 883 MSEK (5 887)
  • Resultat före skatt 2022 652 MSEK (1 994)

Årsredovisning 2022>

Samtliga finansiella rapporter>

Relaterade artiklar

Carnegie förvärvar Didner & Gerge
Carnegie News

Carnegie förvärvar Didner & Gerge

Carnegie Holding AB (Carnegie) har kommit överens med grundarna Adam Gerge och Henrik Didner om...