Carnegies CFO Anders Antas är vald till ny ordförande för föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Vid föreningssammanträdet i Svensk Värdepappersmarknad den 7 maj 2024 valdes Anders Antas, CFO på Carnegie, till ny ordförande och tar över ordförandeposten efter Maria Janson, Head of Institutional Banking på Swedbank, i enlighet med föreningens rotationstradition. Maria Janson sitter kvar som ledamot av styrelsen.

 – Det känns fantastiskt roligt att få ta över ordförandeposten efter Maria Janson. Jag vill även rikta ett tack till Anna Hallsten och Lena Fahlén som lämnar styrelsen. Svensk Värdepappersmarknad har ett viktigt uppdrag att verka för en hållbar och konkurrenskraftig marknad och jag ser fram emot att tillsammans med mina branschkollegor fortsätta det arbetet, säger Anders Antas, ordförande, Svensk Värdepappersmarknad.

Läs mer på Anders Antas ny ordförande i föreningen Svensk Värdepappersmarknad – Svensk Värdepappersmarknad (svenskvardepappersmarknad.se)

Relaterade artiklar