Carnegie förvärvar Didner & Gerge

Carnegie Holding AB (Carnegie) har kommit överens med grundarna Adam Gerge och Henrik Didner om att förvärva Didner & Gerge Fonder AB (Didner & Gerge). I förvärvet ingår samtliga sex fonder med ett förvaltat kapital om totalt 55 miljarder kronor. Avsikten är att bolaget i framtiden ska uppgå i Carnegie Fonder AB (Carnegie Fonder). I samband med förvärvet blir Didner & Gerge aktieägare i Carnegie Holding AB.  

“Vi är mycket glada att Didner & Gerge har valt att bli en del av Carnegie. Vi fortsätter att stärka Carnegie ytterligare, där både vår rådgivning och våra produkter topprankas, och där kunden alltid står i centrum.”

Tony Elofsson, VD och koncernchef Carnegie

Didner & Gerge grundades 1994 av Henrik Didner och Adam Gerge, med lanseringen Didner & Gerge Aktiefond. Senare har ytterligare fem aktiefonder startats.

”Efter 30 år är det dags. Jag och Adam är mycket tacksamma för det förtroende vi fått från alla andelsägare, och det är med tillförsikt vi nu lämnar över ansvaret till Carnegie Fonder. Precis som vi står Carnegie Fonder för självständig analys och långsiktiga investeringar”

Henrik Didner

Didner & Gerge förvaltar per 31 maj 2024 totalt 55 miljarder kronor, varav 35 miljarder inom premiepensionssystemet (PPM). Affären baseras på Didner & Gerges förvaltade kapital utanför PPM, med justering för det kapital vars framtid avgörs av Fondtorgsnämndens kommande upphandlingar. Förvärvet görs av Carnegie och är villkorat bland annat av sedvanliga myndighetsgodkännanden. Köpeskillingen kommer inte att offentliggöras. Avsikten är att Didner & Gerge så småningom ska uppgå i Carnegie Fonder varigenom de nuvarande fonderna i Didner & Gerge ska integreras i Carnegie Fonder.

”Henrik Didner och Adam Gerge har varit två av mina idoler från start, och det är hedrande att vi på Carnegie Fonder får ta ansvar för det sparkapital Didner & Gerge har attraherat genom åren. Vi på Carnegie Fonder brinner för stock picking och för våra andelsägare, och det kommer vi definitivt också göra för alla nya andelsägare från Didner & Gerge”, säger Simon Blecher, investeringschef (CIO) på Carnegie Fonder.

”Med Didner & Gerge tar Carnegie Fonder ytterligare ett stort steg i vårt arbete för att vara Sveriges mest relevanta och attraktiva plattform för kapitalförvaltning”, säger Andreas Uller, vd för Carnegie Fonder och affärsområdeschef för Asset Management i Carnegiekoncernen.

Carnegie Fonder startade 1988 och har ett förvaltat kapital per den 31 maj på 115 miljarder kronor, fördelat på 28 fonder. Antalet medarbetare är 71, varav 25 inom förvaltning. Carnegie Fonders huvudägare är Carnegie, moderbolag i Carnegiekoncernen, som är Nordens främsta finansiella rådgivare och kapitalförvaltare med över 800 medarbetare.

”För att vara en ledande plattform för kapitalförvaltning krävs inte bara ett förstklassigt utbud utan också förstklassig kundvård, samtidigt som regulatoriska och hållbarhetsrelaterade krav driver upp storleksbehovet. Som Sveriges ledande självständiga kapitalförvaltare kan vi hantera de allt större investeringar som krävs, samtidigt som vi blir en mer attraktiv partner och arbetsplats. Med Didner & Gerge tar vi ett stort steg på den resan”, säger Carnegie Fonders vd Andreas Uller.

Relaterade artiklar