Fonder och portföljer

Carnegies förvaltning erbjuder portföljer anpassade för att kombineras och spegla dina förvaltningsmål. Flera olika alternativ står till buds som alla passar en kapitalförvaltning där fokus ligger på målet bortom avkastningen. Vi har både spetsiga och väldiversifierade portföljer som innehåller allt från global ränteförvaltning till aktiv nordisk aktieförvaltning. Vår moderna portföljförvaltning inkluderar bland annat ETF:er (börshandlade fonder), aktiva och passiva fonder och valutasäkringsmetoder.

Carnegies förvaltning erbjuder portföljer anpassade för att kombineras och spegla dina förvaltningsmål. Flera olika alternativ står till buds som alla passar en kapitalförvaltning där fokus ligger på målet bortom avkastningen. Vi har både spetsiga och väldiversifierade portföljer som innehåller allt från global ränteförvaltning till aktiv nordisk aktieförvaltning. Vår moderna portföljförvaltning inkluderar bland annat ETF:er (börshandlade fonder), aktiva och passiva fonder och valutasäkringsmetoder.

Portföljen Svenska aktier

Portföljen består av 20-30 innehav. Basen utgörs av det som vi uppfattar som kvalitetsbolag med stabil vinstutveckling, högavkastning och sund balansräkning. Detta kompletteras med en bukett aktier av mer opportunistisk karaktär. Det kan röra sig om omvärderinsgcase eller tillväxtbolag som inte riktigt fångats upp av marknaden än. Aktierna väljs ut bottom up med en fundamental ansats. En rimlig branschspridning eftersträvas då diversifiering är viktigt. Portföljen har en preferens för små och medelstora bolag där vi tror oss kunna göra större skillnad. Topprankade Carnegie Analys utgör en viktig inputkälla i aktieurvalet.

Fondfakta
Startdatum2015-03-25
Maximal Förvaltningsavgift per år, % 1,99 + avgift i underliggande fonder
Minsta första insättning SEK 10 000
Förvaltare Peter Nelson
BasvalutaSEK
Kurser per 2021-12-01
Svenska Aktier IA0138,41
Svenska Aktier IA1137,74
Svenska Aktier IA2137,40
Svenska Aktier IA3136,55
Svenska Aktier IA4135,87
Svenska Aktier IA5135,02
Svenska Aktier ID0106,30
Svenska Aktier ID1 132,61
Svenska Aktier ID2 132,28
Svenska Aktier ID3 131,46
Svenska Aktier ID4 130,80
Svenska Aktier RA1 101,51
Svenska Aktier RA2 137,33
Svenska Aktier RA3 136,48
Svenska Aktier RA4 135,78
Svenska Aktier RA5134,95

Portföljen Utländska aktier

Carnegie Utländska Aktier är en portfölj som ger er tillgång tillvärldens alla länder och branscher. Vi väljer ut de allra bästa förvaltarna på respektive marknad som hittar avkastningsmöjligheter som inte finns i Sverige. Portföljen ger er därmed exponering mot spännande branscher som är underrepresenterade i Sverige såsom IT, robotisering, digitalisering och alternativ energi. Portföljen kombinerar aktiv och passiv förvaltning för optimal kostnadseffektivitet och ger tillgång till de främsta förvaltarna på respektive marknad.

Fondfakta
Startdatum2008-12-08
Maximal Förvaltningsavgift per år, % 1,99 + avgift i underliggande fonder
Minsta första insättning SEK 10 000
Förvaltare Johan Holtsjö
BasvalutaSEK
Kurser per 2021-12-01
Utländska Aktier IA0159,54
Utländska Aktier IA1175,13
Utländska Aktier IA2175,61
Utländska Aktier IA3172,05
Utländska Aktier IA4164,57
Utländska Aktier IA5161,27
Utländska Aktier ID1 148,77
Utländska Aktier ID2 184,01
Utländska Aktier ID3 146,15
Utländska Aktier ID4 135,04
Utländska Aktier RA1 165,12
Utländska Aktier RA2 292,36
Utländska Aktier RA3 171,69
Utländska Aktier RA4 155,77
Utländska Aktier RA5165,31

Portföljen Alternativa investeringar

Carnegie Alternativa Investeringar placerar i fonder och finansiella instrument med mål om att ta risk utanför de traditionella tillgångsslagen. Portföljens syfte är att diversifiera risken för en bred investeringsportfölj, vilket uppnås genom ett ramverk som delar upp portföljen i Alternativ Alfa och Alternativ Inkomst. Alternativ Alfa ämnar att hitta placeringar med risk utanför traditionella aktiemarknader. Alternativ Inkomst söker efter placeringar med avkastning som mer liknar räntor än aktier, med exponering primärt utanför traditionella räntemarknader. Portföljen är därför ett bra komplement när ni vill jämna ut avkastningen i er totala portfölj.

Fondfakta
Startdatum2017-09-27
Maximal Förvaltningsavgift per år, % 3,00 + avgift i underliggande fonder
Minsta första insättning SEK 10 000
Förvaltare Niklas Lindeke, Jens Öhlund
BasvalutaSEK
Kurser per 2021-09-30
Alternativa Investeringar IA0106,07
Alternativa Investeringar IA1104,95
Alternativa Investeringar IA2105,21
Alternativa Investeringar IA3103,50
Alternativa Investeringar IA4102,64
Alternativa Investeringar IA5101,78
Alternativa Investeringar ID1 93,50
Alternativa Investeringar ID2 93,65
Alternativa Investeringar ID3 92,78
Alternativa Investeringar RA1 104,98
Alternativa Investeringar RA2 104,28
Alternativa Investeringar RA3 104,21
Alternativa Investeringar RA5103,61

Portföljerna Räntebärande investeringar & Högränteplaceringar

Carnegie Alternativa Investeringar placerar i fonder och finansiella instrument med mål om att ta risk utanför de traditionella tillgångsslagen. Portföljens syfte är att diversifiera risken för en bred inTill skillnad från de flesta räntefonder för svenska investerare placerar Carnegie Räntebärande Investeringar på de globala räntemarknaderna. Det är en viktig förutsättning för portföljens möjligheter att generera avkastning till låg risk. Portföljen har ett globalt investeringsuniversum – en avgörande faktor för avkastning i rådande lågräntemiljö och fokuserar på att bevara ert kapital.

Räntebärande placeringar
Startdatum2017-09-27
Maximal Förvaltningsavgift per år, % 0,99 + avgift i underliggande fonder
Minsta första insättning SEK 10 000
Förvaltare Joakim Karlsson
BasvalutaSEK
Kurser per 2021-12-01
Räntebärande Investeringar IA0106,80
Räntebärande Investeringar IA1106,30
Räntebärande Investeringar IA2105,63
Räntebärande Investeringar IA3104,53
Räntebärande Investeringar IA4103,70
Räntebärande Investeringar IA5102,79
Räntebärande Investeringar ID0102,25
Räntebärande Investeringar ID1 99,87
Räntebärande Investeringar ID2 101,71
Räntebärande Investeringar ID3 98,34
Räntebärande Investeringar RA1 105,84
Räntebärande Investeringar RA2 105,37
Räntebärande Investeringar RA3 104,34
Högränteplaceringar
Startdatum2019-06-30
Maximal Förvaltningsavgift per år, % 1,19 + avgift i underliggande fonder
Minsta första insättning SEK 10 000
Förvaltare Joakim Karlsson
BasvalutaSEK
Kurser per 2021-12-01
Högränteplaceringar IA0102,34
Högränteplaceringar IA1103,11
Högränteplaceringar IA2101,64
Högränteplaceringar IA3101,29
Högränteplaceringar IA4108,08
Högränteplaceringar IA5111,17
Högränteplaceringar ID1 99,40
Högränteplaceringar ID2 101,25
Högränteplaceringar RA1 103,93
Högränteplaceringar RA2 104,53
Högränteplaceringar RA3 106,01
Högränteplaceringar RA4 98,55
Högränteplaceringar RA599,13