Strategen: Viktigaste siffran för börsen

Riksbankens räntesänkning gynnar vissa sektorer mer än andra. Och för börsen i stort blir veckans inflationssiffra från USA högintressant, konstaterar Helena Haraldsson, omvärldsstrateg och makroekonom på Carnegie Private Banking.


Riksbanken sänkte räntan i förra veckan. Hur ser du på beskedet?
– Sänkningen var väntad och det var ett möte med tydliga besked. Om inflationen håller sig på mattan levererar de sannolikt två sänkningar till i år på totalt 50 punkter. Skälet är dels att vi har en svag ekonomi, dels att inflationen kommit ner till målet och de senaste sex månaderna faktiskt varit under målet. Därför känner Riksbanken sig trygg att agera före ECB och Fed, bara Schweiz hann före med en sänkning.

När kan vi vänta oss nästa sänkning från Riksbanken?
– Vid marsmötet flaggade Riksbanken för en sänkning i maj eller juni. När vi nu fått en majsänkning lär de inte sänka i juni utan först under andra halvåret. Marknaden tror i dag att Riksbanken sänker igen i september och december.

Vilka effekter får Riksbankens sänkning?
– Sverige var ett av de länder som drabbades hårdast när räntorna hastigt höjdes, så vi lär tillhöra dem som gynnas mest när räntorna faller. Hushållen har stora bolån, till stor del till rörlig ränta, vilket gör ekonomin räntekänslig. Sen tar det ett tag innan detta slår igenom, men under andra halvåret borde Sverige kunna klättra upp från botten av tillväxtligan. Den trenden bör hålla i sig in i 2025, särskilt om vi får en mer expansiv finanspolitik.

Som kund hos oss på Carnegie Private Banking får du alltid råd och omvärldsspaningar från våra experter som hjälper dig att ta bättre investeringsbeslut. Utifrån din unika situation bistår vi med råd och expertis för hela din ekonomi. Klicka här för att läsa mer eller bli kund.

Hur kan investerare agera på räntesänkningen?
– På börsen tillhör verkstadsbolagen vinnarna på en fortsatt svag krona. De har dock utvecklats starkt senaste dryga halvåret. Därför kan tidigt cykliska branscher som skog och stål vara mer intressanta vinnare på en fortsatt svag svensk krona. De lägre räntorna lär också lyfta den svenska ekonomin, vilket talar för småbolagen som ofta har större exponering mot den inhemska ekonomin.

Vilka makrosiffror håller du koll på i veckan?
– Jag tycker den amerikanska småbolagsbarometern NFIB som publiceras i morgon tisdag är spännande. Där framgår bland annat bolagens anställnings- och löneplaner samt prishöjningar, etc. Men det är onsdagen som bjuder på veckans höjdpunkt. Först en ny svensk inflationssiffra på förmiddagen och på eftermiddagen den viktiga amerikanska inflationen. Tre månader i rad har vi haft besvikelser med för hög inflation i USA.

Vad kan vi vänta oss på onsdag?
– Månadsökningarna för konsumentpriserna i USA har legat på 0,3–0,4 procent de senaste tre månaderna, vilket är för högt. För att komma i närheten av marknadens förväntningar och Feds tvåprocentsmål, då behöver inflationstakten på månadsbasis fallit till 0,2 eller strax därunder. Förväntan på onsdagens siffra är en ökning med 0,3 procent.

Ser du några signaler i en positiv riktning?
– Ja, vi främst har vi fått alltfler signaler om en svagare arbetsmarknad i USA. Antalet lediga jobb minskar, färre lämnar frivilligt sina jobb, senaste sysselsättningsrapporten visade på färre än 200 000 jobb och konsumentförtroendet har börjat mattas av. Dessutom tickade veckostatistiken över nya arbetssökande upp något i förra veckan. Marknaden tolkar detta som tecken på en möjlig mjuklandning för ekonomin.

När väntas Fed och ECB börja sänka sina styrräntor?
– Marknaden räknar med att ECB sänker i juni. Förra veckan trodde marknaden att Fed skulle sänka i september, men nu tror man på en sänkning först i november. Men de här förväntningarna rör sig fram och tillbaka.

Skräddarsydd kapitalförvaltning

Få ett portföljförslag med utvalda aktier och investeringar

Läs mer här

Relaterade artiklar