Aktiechefen: Mycket talar för hög uppköpsaktivitet

Stockholmsbörsen har inte hängt med de techdrivna USA-börserna på slutet. Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, ser en trolig sommarrekyl på börsen. Och i höst räknar han med fler bud på börsbolag.


Stockholmsbörsen har backat med cirka 3 procent senaste månaden, medan USA-börserna fortsatt upp. Varför hänger Stockholmsbörsen inte med?
– Valet till Europaparlamentet i början på månaden skapade en del turbulens på flera europeiska aktiemarknader, vilket även återspeglats på Stockholmsbörsen. Den viktigaste skillnaden är dock att den amerikanska marknaden fått en tydlig draghjälp av de stora techbolagen med Nvidia i spetsen. Om man i stället tittar på ett likaviktat index över S&P500 där de stora techbolagen inte får lika stort genomslag, har utvecklingen varit mer lik marknadsutvecklingen i Stockholm och övriga Europa. Då syns tydligare att marknaden faktiskt tagit en paus och gått in i en lugnare sommarperiod.

Ser du någon risk i att börsuppgången i USA varit så smal på slutet?
– Det finns givetvis en risk att uppgången drivits av ett fåtal bolag, vilket gör att styrkan i uppgången inte är övertygande. Samtidigt är det ett tecken på att AI-temat fortfarande är starkt när det kan driva upp en hel marknad, trots en mer avvaktande aktiemiljö i övrigt. Den typen av styrka brukar inte bara plötsligt försvinna, så jag ser det som en god signal för en fortsatt positiv börs under hösten.

Hur bör privata investerare agera inför semesterperioden?
– Aktiva privatinvesterare kan öka kassan för att kunna nyttja en trolig sommarrekyl som ett köptillfälle inför årets avslutande kvartal. Investerare som inte vill lätta på portföljen bör åtminstone ser över exponeringen mot bolag som handlas med höga förväntningar inför nästa rapportperiod. Det blir mycket fokus på verkstadsbolagen där eftersom de har varit en viktig faktor i börsuppgången i år. I mina ögon är det mer intressant att titta på de bolag som släpat efter de senaste åren och som kan ha potential att ta över stafettpinnen.

Som kund hos oss på Carnegie Private Banking får du alltid råd och omvärldsspaningar från våra experter som hjälper dig att ta bättre investeringsbeslut. Utifrån din unika situation bistår vi med råd och expertis för hela din ekonomi. Klicka här för att läsa mer eller bli kund.

Ser du rapportperioden i mitten av juli som en trigger i någon riktning?
– Jag tror inte rapportperioden kommer kunna ge tillräckligt mycket nytt bränsle för en tydlig fortsättning på årets börsuppgång. Förväntningarna är relativt högt ställda på vinstnivåer och efterfrågan, vilket bör göra det svårt att överträffa på uppsidan. Snarare ser jag en risk att en rapportperiod med resultat i linje med förväntningarna under den lite lugnare sommarperioden kan ge investerare en anledning att minska aktierisken och öka likviditeten inför en höst med osäkerhet kring både räntesänkningar och det amerikanska presidentvalet.

Vi har sett en del bud på små- och medelstora bolag på börsen, nu senast på Resurs. Hur ser du på förutsättningarna för fler uppköp?
– Mycket talar för en fortsatt hög uppköpsaktivitet under hösten. Det finns mycket kapital tillgängligt och med mer gynnsamma utsikter för ränteutvecklingen har förvärvsprocesserna kommit igång och mer och mer. Många mindre bolag har fortfarande släpat efter värderingsmässigt när aktieinvesterare har sökt sig till de lite större och mer likvida bolagen. Det har skapat intressanta möjligheter för köpare som tycker att det finns en potential i att lyfta ut bolag från börsen och utveckla dem vidare utanför den noterade miljön. Samtidigt pågår ett flertal noteringsprocesser som sannolikt innebär en del nya bolag in på börsen i höst. Så vi bör kunna se fram emot en aktiv höst på transaktionsmarknaden.

Hur skulle Carnegie förvalta ditt kapital?

Få ett portföljförslag hur vi hade byggt upp vår rådgivning

Läs mer här

Relaterade artiklar