Aktiechefen: Börsrekyl kan skapa intressant läge

Börsen är avvaktande inför viktig inflationsstatistik i USA och räntebesked från Fed. Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, ser en trolig rekyl på kort sikt innan börsen tar ny fart senare i år.

Stockholmsbörsen har haft en avvaktande utveckling senaste månaden. Hur tolkar du det?
– Den senaste månadens konsolidering på börsen bör ses som en positiv signal. I en svagare marknad hade sämre inflationsstatistik och framskjutna räntesänkningsförväntningar kunnat motivera en tydligare riktningsändring på börsen. Nu fokuserar investerarna i stället på att konjunkturen ser ut att mjuklanda, vilket ger stöd till vinstutsikterna, samt att räntesänkningar kommer, om än något senare. Givet ett tunnare nyhetsflöde en period efter rapporterna samt att vi kommit in i den säsongsmässigt svaga sommarperioden är jag inte förvånad att börsuppgången tagit en paus.

För ett par veckor sedan flaggade du för en möjlig sommarrekyl på börsen. Börsen är ner cirka 1 procent sedan dess. Håller du fast vid det scenariot eller har något förändrats?
– Ja, jag vidhåller att det mest sannolika är en rekyl ned under sommaren. Det skulle inte överraska om vi ser viss osäkerhet hos investerarna inför det amerikanska presidentvalet, vilket kan skapa volatilitet i marknaden de närmaste månaderna. En eventuell sommarrekyl skulle ge ett bra tillfälle att köpa in sig i marknaden inför andra halvåret.

Placerare som säkrar lite vinster, men inte vill lämna aktiemarknaden – vad har de för alternativ?
– Eftersom värderingarna har kommit upp en hel del i många bolag tycker jag fokus bör ligga på bolag med rimliga värderingar i kombination med god förväntad vinsttillväxt. Det kan vara bolag som har släpat efter börsen, men som förväntas ha god återhämtning från låga vinstnivåer, exempelvis bolag inom skog och telekom.

– Intressanta är också bolag som drivs av mer långsiktiga strukturella trender och därmed kan göra en förflyttning uppåt i lönsamhetsnivå och stabilitet. Här hittar vi några industribolag som fortfarande har attraktiva värderingar. Vidare tror jag på fortsatt styrka i småbolagssegmentet, där man kan öka sin exponering om man ännu inte gjort det.

Verkstadsbolagen har fortsatt att utvecklas starkt i år. Men vad säger du om industriorder-statistiken för april som släpptes på måndagen – minus 8 procent i månadstakt och minus 16 procent i årstakt?
– Siffran ger stöd åt vår mer försiktiga syn på vinstutvecklingen i verkstadssektorn. Vinsterna har hållit uppe väl senaste året och visat förvånansvärt lite tecken på en konjunkturinbromsning. En inbromsning som blir mer tydlig de kommande kvartalen, i kombination med att många verkstadsbolag handlas kring rekordnivåer, talar för att det är ett bra tillfälle att ta hem lite vinster i sektorn.

Som kund hos oss på Carnegie Private Banking får du alltid råd och omvärldsspaningar från våra experter som hjälper dig att ta bättre investeringsbeslut. Utifrån din unika situation bistår vi med råd och expertis för hela din ekonomi. Klicka här för att läsa mer eller bli kund.

På onsdag väntar amerikansk inflationsstatistik och ett räntebesked från Federal Reserve (Fed). Vilka besked vill investerarna ha?
– Efter förra veckans starka amerikanska jobbstatistik med risk för ny press uppåt på inflationen vill investerare gärna se en inflationssiffra som kommer in i linje med förväntan och inte överträffar förväntningarna, som i början av året. Från Fed vill investerarna gärna höra att det fortfarande är räntesänkningar i korten och att de inte skjuts alltför långt framåt. Fler och fler börjar tvivla på att Fed kommer sänka räntan redan i september. Onsdagens kommunicerade räntebana kommer ge en ny inblick i Feds egen förväntan.

Carnegie är ute med ett par börsnoteringar i veckan, Cinclus Pharma och Flerie Invest. Hur het är IPO-marknaden och hur är utsikterna inför hösten?
– Det är fortfarande en selektiv IPO-marknad, men de senaste månadernas återhämtning för småbolagssentimentet visar ändå på en ökad riskvilja och ökade inflöden. Både institutionella och privata investerare har blivit mer intresserade av börsnoteringar senaste halvåret och jag tror vi kan se fram mot en betydligt mer aktiv IPO-marknad i höst.

Hur skulle Carnegie förvalta ditt kapital?

Få ett portföljförslag hur vi hade byggt upp vår rådgivning

Läs mer här

Relaterade artiklar