Vad är framtiden värd?

Optimismen spirar på vaccin och stimulanser, börsen är uppskruvad. Stigande räntor är en risk, liksom viruset. Vi tror på reflation och stock picking.

Läs vår senaste

strategirapport

Logga in här (Carnegie Online)

Det finns få historiska motsvarigheter till dagens läge, där både centralbanker och politiker pumpar in tusentals miljarder stimulansdollar i ekonomier som är på god väg att tillfriskna. Centralbankerna brukar värna prisstabilitet – i dag strävar de efter högre inflation. Den amerikanska penningmängden har ökat med smått otroliga 25 procent på årsbasis, och pengarna måste ta vägen någonstans.

Prisinflationen i finansiella tillgångar och bostäder snurrar raskt vidare, medan vanliga inflationsmått har halkat efter. Vi ser uppskruvade fenomen som påminner om dotcom-bubblan: SPAC1, rusningen i bitcoin och det Elon Musk- triggade kursdramat i Signal Advance i januari.

Men mycket ser lovande ut. Briljanta forskare har utvecklat nya vacciner med rekordfart. Ekonomier och bolagsvinster växer och centralbankerna är inställda på att även framgent låta likviditeten flöda. Vi lägger ännu ett år med tvåsiffrig aktieavkastning bakom oss. När vaccinnyheterna om flera framgångsrika fas 3-studier kom i november valde vi att övervikta aktier och undervikta räntebärande investeringar – denna allokering har vi bibehållit. Men vi är långt ifrån ensamma om denna marknadssyn, och ännu viktigare: Mycket är nu inprisat i marknaden. Bolagen har visserligen kunnat upprätthålla sina marginaler hyggligt genom att kapa kostnader, men skatte- och räntekostnaderna har bottnat. De flesta tröstar sig med att aktier visserligen värderas extremt högt, men ändå är billiga jämfört med obligationer. Men obligationsräntor kompenserar inte ens för inflation! Historiskt har det i ett treårsperspektiv inte varit en bra affär att köpa aktier med framåtblickande P/E-tal som överstiger 22. Enligt marknadskonsensus återgår bolagsvinsterna till 2019 års nivåer mot slutet av 2021, medan obligationsräntan nästan når 2019 års nivåer – och aktievärderingarna har då stigit med närmare 20 procent trots att ett till två års vinster raderats ut. Stigande obligationsräntor hör till de största riskerna, och mot denna bakgrund går det definitivt att vara skeptisk till konsensusbedömningen att multiplarna ska ligga kvar på mycket höga nivåer under 2021 – så brukar inte vara fallet om obligationsräntorna stiger.

2021 är ett år for stock picking snarare än for bred exponering. Vi presenterar två nya temainvesteringar, en cyklisk och en strukturell. Råvaror erbjuder inflationsskydd och vi tror att ESG-trenden kan lyfta ”E-metallerna” koppar och silver, som gynnas av elektrifieringen. Artificiell intelligens är en växande långsiktig trend som redan förändrar vår vardag och många branscher.

Författare

Brian
Cordischi

Investeringschef

Relaterade artiklar

Inventera riskerna i din ränteportfölj
Allokering
Johan Alsterlind.

Inventera riskerna i din ränteportfölj

Ränteuppgång eller fortsatt nollräntemiljö? Läs detta, så är du rustad för obligationsplaceringar i alla väder....

Från reflation till inflation?
Allokering

Från reflation till inflation?

Fed kan acceptera ett inflationslyft när världen slår upp portarna igen, eftersom uppgången bedöms bli...