Förvaltaren: ”Bolagen som rider på AI-trenden”

De amerikanska tech-jättarna har fått fart på tillväxten och värderas därefter. Johan Grip, förvaltare av fonden Carnegie Global Stock Picking, äger några MAG7-bolag, men letar även vinnare i andra delar av värdekedjan.

Alla bolag inom The Magnificent Seven (MAG7) utom Nvidia har redovisat sina rapporter. Hur ser du på siffrorna från dessa tech-bolag som agerat draglok på USA-börserna?
– Nvidia redovisar sin rapport på onsdag och Tesla har halkat efter i år och är ett lite annorlunda case. De återstående fem bolagen, Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) och Microsoft ökade omsättningen med hela 14 procent i genomsnitt under fjärde kvartalet. Och då ska man komma ihåg att för ett år sedan var snittet nära noll. Tillväxttakten förbättrades kvartal för kvartal under fjolåret.

Och lönsamheten?
– Kvintetten redovisade även stärkta marginaler, vilket gav ytterligare stöd till vinsttillväxten. Bolagen var duktiga på att sänka kostnaderna när det bromsade efter pandemin. Nu är de i princip klara med det. Meta som minskade personalen med hela 22 procent i fjol började faktiskt öka antalet anställda igen under fjärde kvartalet. Framåt är potentialen till vinsttillväxt från kostnadsneddragningar rimligen mindre. Det är en risk jag ser för de här bolagen. De möter också tuffare jämförelsetal i år.

Vad tycker du om värderingen av bolagen?
– De fem bolagen jag nämnde ovan har ett P/E-tal på cirka 30 i genomsnitt, vilket är högt. Den breda USA-börsen inklusive dessa bolag ligger på drygt 20. Och tar vi bort MAG7 är vi nere i cirka 17. Då är det inte lika ansträngt. De här fem bolagen behöver leverera ungefär som de gör nu för att motivera den höga värderingen. För en nedvärdering behövs ofta någon form av besvikelse, det räcker ofta inte med aktierna framstår som dyra.

Vilka av MAG7-bolagen rider mest framgångsrikt på AI-vågen?
– Nvidia är den tydligaste vinnaren så här långt. När de rapporterar på onsdag väntas försäljningstillväxten vara hela 235 procent, och vinsttillväxten ännu högre. Bland de övriga bolagen är Microsoft väldigt tydliga med hur mycket AI påverkar affären, i alla fall inom deras snabbväxande datacenter-verksamhet. Meta framstår också som en vinnare på AI. Senaste kvartalet växte de kraftigt samtidigt som ledningen pratar mycket om AI, men de bryter inte ut siffrorna.

Kan något av MAG7-bolagen hotas av AI:s framfart?
– Det finns några frågetecken kring Alphabet, men ännu syns inget i siffrorna. Deras sökverksamhet har väldigt höga marginaler och framöver kan sökande möjligen ske på ett annat sätt. Det kan också bli dyrare att leverera svar.

Som kund hos oss på Carnegie Private Banking får du alltid råd och omvärldsspaningar från våra experter som hjälper dig att ta bättre investeringsbeslut. Utifrån din unika situation bistår vi med råd och expertis för hela din ekonomi. Klicka här för att läsa mer eller bli kund.

Var ska investerare leta för att hitta nästa stora tech-vinnare?
– En bra utgångspunkt är goda långsiktiga tillväxtmöjligheter i kombination med förväntningar som inte sprungit iväg alltför mycket. Vi brukar också poängtera att investerare inte behöver köpa bolagen folk pratar om allra mest. För att få bredare exponering och stabilare bolag bör man leta i hela värdekedjan.

– Om AI är intressant, titta på datacenter till exempel, det kommer verkligen behövas. Vi gillar datacenter-exponering och har därför positioner i både Microsoft och Alphabet. Sen kan man gå flera steg längre bak och titta på bolag som bygger datacenter eller levererar komponenter till datacenter. Vi lär se fler AI-vinnare under året och att det sprider sig till fler bolag och fler kundsegment.

Hur söker privata investerare bäst exponering mot tech-sektorn?
– För det första: titta utanför Sverige. Vi har en liten tech-sektor och få bolag med direkt exponering mot exempelvis AI. Är du kund hos Carnegie – prata med din rådgivare. Vi har flera förslag på fonder som ger bra exponering, inklusive Global Stock Picking som kombinerar exponering mot tech och energiomställningen. På slutet har bolag med inriktning på energiomställningen haft motvind, så där är värderingarna klart lägre trots att de långsiktigt goda utsikterna består.

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risker och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Hur skulle Carnegie förvalta ditt kapital?

Få ett portföljförslag hur vi hade byggt upp vår rådgivning

Läs mer här

Relaterade artiklar