Aktiechefen: Ta hem vinster inför rapporterna

När rapportperioden drar igång efter påsken väntar sannolikt stabila rapporter. Börsuppgången har dock inneburit högre förväntningar, varför det är läge att säkra en del vinster innan rapporterna, anser Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking.


Nästa rapportperiod drar igång strax efter påsken. Hur är utsikterna inför Q1-rapporterna?
– Givet den styrka vi sett på marknaderna i Sverige och USA märks ingen större osäkerhet inför den kommande rapportperioden. Mycket talar också för ytterligare en stabil rapportsäsong utan några större överraskningar. Efterfrågan ser ut att fortsätta vara god, men med en viss inbromsning i linje med ett mjuklandningsscenario. Skillnaden mot förra rapportperioden är främst att många bolag handlas på betydligt högre kursnivåer, inte minst inom verkstadssektorn. I kombination med en förväntat svagare vinsttrend i år blir det än mer viktigt att leva upp till de förväntningar som marknaden prisat in.

Är det några speciella sektorer som blir extra intressanta att följa?
– Det blir intressant att följa bolagen som varit tidigt in i en fallande vinsttrend och därmed sannolikt står närmare en återhämtning. Andra har fortfarande inte börjat bromsa in och där kan utfallet överraska mer negativt. I den senare gruppen hittar vi de stora verkstadsbolagen och eftersom de är indextunga och viktiga för det allmänna börssentimentet blir de extra intressanta att följa. Utöver dem tycker jag det är intressant att se om vi kan fortsätta se trenden att konsumenten är igenom det värsta och om efterfrågan har vänt för de bolag som är konsumentberoende.

Hur bör investerare positionera sig inför rapportperioden?
– Givet den starka kursutvecklingen under årets första kvartal, inte minst i de stora verkstadsbolagen som i många fall handlas kring rekordnivåer, bör man vara försiktig med att syna rapporterna i den sektorn. Risken på nedsidan lär vara betydligt större än potentialen uppåt på rapportdagen. Som aktiv investerare är det rimligt att säkra en del vinster och öka likviditeten inför rapportsäsongen.

Som kund hos oss på Carnegie Private Banking får du alltid råd och omvärldsspaningar från våra experter som hjälper dig att ta bättre investeringsbeslut. Utifrån din unika situation bistår vi med råd och expertis för hela din ekonomi. Klicka här för att läsa mer eller bli kund.

Småbolagen fortsätter att utvecklas svagare än storbolagen. Varför och hur bör man agera i småbolagen?
– Småbolagssektorn är fortsatt intressant och vi ser gradvis tecken på en förbättrad bredd i uppgången. Det är dock ett mer räntekänslig segment och kurserna påverkas mycket av fondflöden. De flödena ser dock ut att ha vänt till det positiva vilket bör ge stöd till bredden i marknadsuppgången. Som investerare tycker jag man bör bygga upp sin exponering mot segmentet stegvis eftersom det är en högre volatilitet i dessa bolag. Utdelningslikviden från större portföljbolag kan med fördel användas för att bygga upp denna typ av exponering.

I dag lades ett bud på Awardit. Hur ser du möjligheten för fler bud under våren?
– Jag tror förutsättningarna är goda för fler uppköp under året. Vi ser alltfler tecken på att konjunkturen inte bromsar in alltför kraftigt samtidigt som vi får bekräftelser från centralbanker om räntesänkningar under andra halvåret. Det är sannolikt vad som krävs för att se fler affärer.

Hur skulle Carnegie förvalta ditt kapital?

Få ett portföljförslag hur vi hade byggt upp vår rådgivning

Läs mer här

Relaterade artiklar