Siffrorna som styr börsveckan

I veckan redovisas ett par viktiga makrosiffror i USA som lär styra börsutvecklingen på kort sikt. Investerare som hoppas på snara räntesänkningar lär samtidigt bli besvikna, konstaterar Helena Haraldsson, makro- och marknadsstrateg på Carnegie Private Banking.


Riksbanken valde att lämna styrräntan oförändrad i förra veckan. Vad tar du med dig från räntebeskedet?
– Erik Thedéen och Riksbanken valde att följa ECB, i linje med marknadens förväntningar. De indikerade samtidigt att de är beredda att höja räntan i början av nästa år givet en inflation över målet och en fortsatt svag krona. De håller också dörren öppen för en snabbare minskning av balansräkningen (s.k QT) i början av 2024, vilket kan pressa långa räntor uppåt allt annat lika. Men beskeden var lite av en icke-händelse.

Är det för tidigt att börja spekulera i sänkningar?
– Ja, vi tycker det. För att Riksbanken ska sänka räntan behöver inflationen varaktigt komma ner och där är vi inte än. På presskonferensen och frågestunden efter räntebeskedet nämndes kronan ovanligt mycket. Trots en viss kronförstärkning på slutet är Riksbanken bekymrad över den svaga kronan som ger hög importerad inflation. För en varaktig kronförstärkning behövs troligen en styrränta som ligger över ECB:s, något som vi varit inne på tidigare. Noterbart är att kronan försvagades efter räntebeskedet, vilket håller räntan på samma nivå som ECB.

Inflationsstatistiken har varit bra bränsle för börsen på slutet. Vilka siffror är viktiga i veckan?
– På torsdag presenteras nya inflationssiffror från Europa. Viktigast för börsen är dock den amerikanska PCE-inflationen som mäter det breda underliggande inflationstrycket och brukar kallas Federal Reserves favoritmått. Marknaden räknar med att priserna i kärn-PCE-inflationen har ökat 0,2 procent under månaden. För börsen är det viktigt att PCE-inflationen bekräftar den nedåtgående trend som KPI-siffran häromveckan visade på.

– På fredag presenteras den viktiga konjunkturbarometern ISM-index för industrin i USA. Marknaden räknar med att den stiger till 47,6 i december från 46,7 i november. En sådan utveckling skulle vara i linje med ett troligt mjuklandningsscenario. Marknaden vill se att konjunkturbarometrar som ISM-index fortsätter att stabilisera sig och bottnar kring dessa nivåer. ISM-noteringar under 45 har ofta associerats med recessioner i USA och skulle vara en varningssignal för konjunkturen.

Hur ska privata investerare agera i nuläget?
– I början av november lyfte vi vår allokering mot aktier till övervikt. Motvinden från stigande räntor ser ut att ligga bakom oss och en mjuklandning i konjunkturen har blivit mer sannolik. Samtidigt hoppas marknaden på räntesänkningar från Fed, vilket vi tycker är lite farligt. Om sänkningarna kommer för att ekonomin hårdlandar, då lär det gå hand i hand med fallande bolagsvinster vilket brukar pressa börsen. Det tycker vi att marknaden blundar för. En mjuklandning däremot, med höga men inte högre räntor under en tid till, det är inte så illa för aktiemarknaden.

Vad bör investerare övervikta i dagsläget?
– Den ökade riskaptiten har fått fart på småbolagen. Investerare som ligger underviktade i det segmentet bör överväga att öka sin allokering dit, gärna med geografisk spridning. För långsiktiga investerare rekommenderar vi en allokering på 15 procent mot småbolag. Vi tycker också att guld har sin plats i portföljen i den här miljön. Det är en bra hedge mot det alternativa scenariot, att det blir en hårdlandning.

Skräddarsydd kapitalförvaltning

Få ett portföljförslag med utvalda aktier och investeringar

Läs mer här

Relaterade artiklar

Aktiechefen: Troligt med nytt kursrekord i vår
Börskommentar

Aktiechefen: Troligt med nytt kursrekord i vår

Makrostatistiken fortsätter att signalera mjuklandning och boksluten lever upp till marknadens förväntningar. Karl Hedberg, aktiechef...