Räntebeskeden som styr börsveckan

Efter en flod av tunga bolagsrapporter riktas blickarna denna vecka mot centralbankerna. Carnegies makro- och omvärldsanalytiker Helena Haraldsson förklarar varför lägre räntor inte nödvändigtvis är bra för börsen.

Förra veckan bjöd på en lång rad rapporter från storbolag, både i Sverige och i USA. Såväl svenska storbanker och verkstadsbolag som amerikanska teknikjättar levererade siffror som föll investerarna i smaken. Stockholmsbörsens OMXSPI-index steg med 1,2 procent under veckan och amerikanska S&P 500-indexet adderade 0,9 procent.

Vad tar du som makroanalytiker med dig från rapportperioden?
– Börsbolagens generellt sett starka rapporter är en positiv överraskning i ljuset av de negativa konjunktursignalerna vi sett de senaste månaderna. Att bolag som Volvo och Atlas Copco levererar urstarka rapporter och knappt tycks se ett moln på himlen – det hade nog inte många räknat med, säger Helena Haraldsson, makro- och omvärldsanalytiker på Carnegie Private Banking.

Denna vecka fortsätter rapportfloden, men med större inslag av småbolag. Då riktas investerarnas blickar i stället mot centralbankerna. Såväl amerikanska Federal Reserve som europeiska centralbanken ECB redovisar räntebesked i veckan. Först ut var dock Australiens centralbank överraskade marknaden på måndagsmorgonen med en oväntad 25-punktershöjning, vilken fick den australiensiska dollarn att stärkas kraftigt och Sydneybörsen på fall.

Svenska Riksbanken lämnade sitt räntebesked redan i förra veckan och höjde som väntat styrräntan med 50 punkter, men signalerade ett lägre tempo i räntehöjningarna framåt samtidigt som retoriken var mer åt det duvaktiga hållet.

– Riksbanken dämpar räntehöjningstempot framåt för att omvärlden gör det, för att inflationen kommer att mattas av och för att Sverige går mot en recession, säger Helena Haraldsson.

I samband med räntebeskedet talade Riksbanken om en ny fas där det snart är dags att avvakta och låta redan genomförda räntehöjningar verka.

– Vi kan tycka att det är lite udda att Riksbanken så tydligt talar om 25-punktershöjningar framåt trots att inflationen beskrivs som alldeles för hög och att stor osäkerhet råder om inflationsutsikterna. Kanske vill direktionen skicka en lugnande signal till de pressade hushållen.

Inför onsdagens räntebesked från Fed talar mycket för en höjning med 25 punkter. Sen bedömer marknaden att Fed höjt tillräckligt. Under andra halvåret ligger förväntningarna i stället på räntesänkningar med omkring 50 punkter.

– Vi instämmer i att Fed snart kan ta en paus, men är lite skeptiska till om de kommer sänka redan i höst. Och framför allt – om räntan sänks i höst har vi svårt att se att det är positivt för börsen eftersom räntesänkningar bara lär ske i ett läge där makroutsikterna, arbetsmarknaden och vinsterna försämrats markant, säger Helena Haraldsson.

Hur den europeiska centralbanken ECB agerar på torsdag är mer osäkert, men mycket talar för en dubbelhöjning med 50 punkter.

– Europa ser till skillnad från Sverige ut att undvika en recession. Dessutom har kärninflationen har inte toppat i Europa och löneökningstakten är fortfarande hög. Lägg därtill att många länder i Europa har hushåll som inte alls är lika räntekänsliga som de svenska hushållen, säger Helena Haraldsson.

Blytung makrovecka: Veckans huvudfokus riktas mot det amerikanska räntebeskedet på onsdagen, följt av ECB:s räntebesked på torsdagen. Makroveckan avslutas med viktig sysselsättningstatistik från USA. Investerarna räknar med omkring 180 000 nya jobb skapades i USA under april.

Rapporter visar vägen? Under veckan rullar rapportperioden vidare, men med större fokus på småbolag. Bland de större bolagen rapporterar Securitas och Lundin Mining på tisdagen. Peab och Skanska rapporterar på torsdagen och ger investerarna en inblick i hur pressat läget är inom bostadsbyggandet i Sverige.

Läs veckans agenda här


Aktiecase: Utmärkt utdelningsaktie

I juni 2015 noterades tjänsteföretaget Coor på börsen. Sedan dess har aktiens totalavkastning varit nästan 12 procent per år. Som jämförelse har Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (OMXSGI) avkastat cirka 9,5 procent under samma period.

Under de här åren har Coor lyckats kombinera stabil vinsttillväxt med generösa utdelningar. Årets utdelning, oförändrad från i fjol vid totalt 4,80 kronor per aktie, innebär en direktavkastning på attraktiva 7,3 procent.

En förklaring till Coors starka utveckling är koncernens fokus på så kallade integrerade fastighetstjänster (IFM – integrated facility management), vilka under 2022 stod för 57 procent av omsättningen. På den nordiska marknaden är Coor marknadsledare.

IFM handlar om att bolaget paketerar flera enkla tjänster såsom städning, fastighetsskötsel och personalmatsalar, och säljer en helhetslösning till storföretag och myndigheter.

Likt många andra bolag fick Coor under pandemin hantera nya förutsättningar, vilket ledde till stärkt lönsamhet. När effekterna från pandemin försvann i fjol normaliserades lönsamheten tämligen abrupt under andra halvåret, något som fick aktien på fall.

Under första kvartalet som redovisades i förra veckan syntes också detta tydligt. Omsättningen var i princip oförändrad vid knappt 3 miljarder kronor och det justerade EBITA-resultatet föll med knappt 19 procent. Även under andra kvartalet möter Coor tuffa jämförelsetal, men från andra halvåret räknar vi med att bolaget åter visar vinsttillväxt.

Efter rapporten för det första kvartalet har vi justerat upp prognoserna för 2024 och 2025 med 3 respektive 5 procent efter förvärvet av Skaraborgs Städ. Coor aviserade detta förvärv i början av april, ett förvärv som tillför cirka 400 miljoner per år i omsättning. Likt Coors förvärv historiskt gjordes det till en värderingsmultipel (EV/EBITA ~7x) långt under Coors egna värdering (EV/EBITA ~12x). Sett över de senaste fem åren har denna typ av mindre förvärv adderat omkring 5 procent årligen i tillväxt.

Vi gillar Coors defensiva profil som gör att bolaget kan växa även i en svag makromiljö. På längre sikt finns också potential till stärkt lönsamhet i övriga Norden i takt med att verksamheten växer och densiteten i affären ökar. Vi upprepar rekommendationen Köp med riktkurs 80 SEK.

Observera: Coors utdelning delas ut i två delar à 2,40 kronor; vår respektive höst. Aktien handlades exklusive rätt till den första delen den 28 april.

Läs mer om vår syn på Coor här.

Prenumerera på

Veckans aktiecase

Skriv upp dig här

Teknisk analys med Johnny Torssell: OMXS30 på kort sikt

OMXS30 är att betrakta som överköpt efter en uppgång med nästan nio procent sedan botten i mitten på mars. Dessutom noteras index strax under motståndet vid 2 295, vilket normalt sett borde detta leda till någon form av rekyl.

Passeras emellertid detta motstånd med tydlighet och kraft noterar index ett nytt 60-dagarshögsta och då möter nästa motståndsområde vid dryga 2 400. För att bli negativ vill jag se att MACD vänder ned och lämnar säljsignal samt att förra veckans lägsta på cirka 2 221 punkteras. Förverkligas det scenariot möter nästa stöd vid 2 166.

Ännu inte kund?

Beställ din provportfölj med rekommenderade aktier och investeringar

Beställ här

Relaterade artiklar