Portföljchefen: Därför reducerar vi börsexponeringen

Sedan i höstas har förvaltningsteamet överviktat aktier. Efter den kraftiga börsuppgången minskas nu börsexponeringen något. Peter Nelson, ansvarig för diskretionär portföljförvaltning på Carnegie Private Banking, kommenterar förändringen.

Varför minskar ni börsexponeringen?
– Sedan vi i början av november överviktade aktier har svenska aktier stigit med över 20 procent och utländska aktier med cirka 15 procent räknat i kronor. Det är en stor uppgång på kort tid och vi ser mer begränsad potential de kommande månaderna. Vår övervikt i aktier i höstas grundade sig i vår tro på en mjuklandning med avtagande inflation och fortsatt god konjunkturutveckling. Efter den kraftiga börsuppgången har värderingarna kommit upp och ett gynnsamt makroscenario är nu till stora delar diskonterat.

Vad kan hålla tillbaka börsen kortsiktigt?
– På slutet har vi sett en bred uppgång i flera tillgångsslag samt viss eufori i kryptovalutor. Börsen ser kortsiktigt lite överköpt ut. Oro över att viss inflation kan vara seglivad har dessutom fått långa räntor att åter börjat röra sig uppåt, vilket kan vara en risk framöver. Samtidigt pågår fortfarande två krig med risk för oförutsedda händelser. Ukrainas attacker på ryska oljeraffinaderier och risken för eskalering mellan Iran/Israel har bidragit till en kraftig uppgång i oljepriset. Även säsongsmönstret talar för en mer försiktig syn. Historiskt har börsen haft en mer dämpad utveckling under sommarhalvåret.

Som kund hos oss på Carnegie Private Banking får du alltid råd och omvärldsspaningar från våra experter som hjälper dig att ta bättre investeringsbeslut. Utifrån din unika situation bistår vi med råd och expertis för hela din ekonomi. Klicka här för att läsa mer eller bli kund.

Ni behåller ändå en liten övervikt mot aktier. Varför då?
– I grund och botten talar mycket alltjämt för aktiemarknaden. Centralbankerna vill gärna sänka räntorna och möjligen kan vinstprognoserna behöva justeras upp något mot bakgrund av det lite ljusare makroläget, särskilt i USA och om Kinas ekonomi skulle visa mer styrka. Dessutom mår aktiemarknaden ofta bra i perioder efter att den amerikanska centralbanken höjt klart, en fas vi fortfarande befinner oss i.

– Lägg därtill att börserna alltjämt befinner sig i en stigande trend och att vi sett en förbättring i den så kallade bredden, att fler sektorer och bolag deltar i uppgången. Börsuppgången kan mycket väl fortsätta, men rimligen i en lugnare takt. Vinstförväntningarna har varit stabila en tid och nu är fokus stort på bolagens resultat i den nya rapportsäsong vi snart står inför.

Vad gör ni med kapitalet som frigörs?
– Vi har omfördelat det jämnt mellan räntebärande och alternativa investeringar. Det är mer defensiva tillgångsslag som ändå kan ge en hygglig avkastning. Ränteportföljerna har hållits tillbaka något av ränteuppgången i år, men har fin potential om/när räntorna faller tillbaka. Den alternativa portföljen har fått en fin start på året och flera av förvaltarna ser goda möjligheter till bra avkastning i år.

Vilka andra intressanta investeringsmöjligheter ser ni?
– I ett läge där värderingsstödet för börsen inte är lika starkt är det vettigt för långsiktiga investerare att titta på undervärderade segment och regioner med bra avkastningsutsikter. Småbolag och tillväxtmarknader är ett par sådana segment som vi lyft fram senaste året och som fortsatt ser intressanta ut.

Ännu inte kund?

Unikt och kostnadsfritt portföljförslag från Carnegie Private Banking

Läs mer här

Relaterade artiklar