”Man går tillbaka till fabrik, men inte till butik”

Carnegie Private Banking inleder sensommaren med en serie digitala investeringsseminarier med uppdatering inför börshösten. Helena Haraldsson, makrostrateg på Carnegie Private Banking, ser fortsatt medvind i den ekonomiska återhämtningen och från låga räntor, men ser även ett antal risker som kan ge motvind åt börsen.

De globala börserna är tillbaka på ungefär samma nivåer eller högre som vid coronapandemins utbrott i februari. Stockholmsbörsen har hittills i år utvecklats i linje med världsindex, det vill säga drygt 2 procent positiv avkastning (i lokal valuta). De amerikanska börserna står än högre och handlas på eller nära all time high-nivåer, drivet av de stora amerikanska tech-bolagen. Detta trots att coronapandemin inte är under kontroll, bolagsvinsterna är svaga och arbetslösheten är relativt hög.

På Carnegie Private Bankings investeringsseminarium i förra veckan om makro- och marknadsläget lyfte makrostrategen Helena Haraldsson fram duvaktiga centralbanker och bättre konjunktursignaler än väntat som starkt bidragande orsaker till kursuppgången över sommarmånaderna.

– Marknaden uppskattar att både Fed och ECB har uttryckt sig väldigt försiktigt under sommaren. Det ger stöd åt aktiemarknaden som ser fortsatt stora likviditetstimulanser, obligationsköp och låga räntor under överskådlig tid.

Börsens v-formade uppgång i år har hittills haft stöd i v-formade makrokurvor. Några exempel är detaljhandeln och bostadsindikatorer i USA, makrobarometrar i Europas största ekonomi Tyskland samt återhämtningstakten för svenska företag. Kina drabbades först av coronapandemin och ligger i täten i återhämtningscykeln för ekonomier som öppnar upp.

– Lärdomen från Kina är att industrin har återhämtat sig men inte konsumtionen i samma omfattning. Man går tillbaka till fabrik, men inte till butik, säger Helena Haraldsson.

Efter en väsentligt resultatmässigt bättre rapportperiod än väntat har analytikerna justerat upp vinstprognoserna och påbörjat en upprevideringstrend. På aggregerad nivå förväntas vinsterna för 2021 nu hamna något över vinstnivån för 2019.

Värderingen på världens börser är dock hög i absoluta tal efter den snabba kursuppgången. I USA är P/E-talet 22 vilket är historiskt högt, men dock under nivån vid dotcom-krisen. Även då låg de stora techbolagen bakom den stora börsuppgången. En stor skillnad är dock att vinsterna är  mycket högre hos tech-bolagen idag. Dessutom bör värderingen sättas i relation till dagens rekordlåga räntor, vilket motiverar ett högre P/E-tal.

Ett av sommarens stora makroteman är det kraftiga dollarfallet och kronförstärkningen. Mycket talar för en fortsatt dollarförsvagning kortsiktigt.

– Vår bedömning är att en kurs kring 8 SEK per dollar är inom räckhåll, det vill säga den historiska stödnivån från 2015, 2016 och 2017. Anledningen är bland annat nollränta från Fed, det klubbade och omfattande stödpaketet i EU, att coronapanemins utveckling inte är under kontroll i USA och det stundande USA-valet, där marknaden ännu inte har prisat in de skatterisker som det innebär om demokraterna skulle vinna.

Noll- eller minusräntor är nu snarare regel än undantag på allt fler marknader globalt. Med obefintliga räntor blir placeringsalternativen i praktiken färre och investerare söker sig därför allt längre ut på riskskalan. Helena Haraldsson ser fortsatt att medvinden består i den ekonomiska återhämtningen och med låga räntor under lång tid. Men det saknas inte riskmoment.

– Förnyad virusspridning kan dämpa styrkan i återhämtningen samt om varsel fullföljs fullt ut med uppsägningar när stödpaketen sinar. Även USA-valet innebär en risk för höjda skatter om demokraterna vinner, vilket aktiemarknaden inte har diskonterat fullt ut. Slutligen kan en eventuell fördröjning av ett vaccin dämpa återhämtningen, inte minst i just nu starkt tillbakapressade sektorer som turism och service, säger Helena Haraldsson.

 

Hela seminariet kan du som kund se i Carnegie Online.