Veckans makroanalyser

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• USA: Ljusare för detaljhandel & småbolag

• Fed: Hur redo är Powell att sänka?

• Kina: Industrin drabbas av tullarna

• Sverige: Riksbanken & kronan

USA: Ljusare för detaljhandel & småbolag

USA:s hushåll mår bra. Förra veckans detaljhandelssiffror var starka med stora upprevideringar för månaden innan. Arbetslösheten är rekordlåg, runt 150 000 nya jobb skapas varje månad och lönerna ökar runt 3 procent i årstakt.

En annan ljuspunkt förra veckan var småbolagsbarometern som återigen steg både vad gäller försäljning, investerings-och anställningsplaner.

 

Fed: Hur redo är Powell att sänka?

Fed har möte den 18-19 juni och numera är det ju presskonferens efter varje möte. Hur redo är de att sänka räntan? Den låga inflationen ger dem utrymme att agera men å andra sidan mår ekonomin någorlunda bra.

Räntemarknaden förväntar sig 2-3 sänkningar före årets slut, vilket känns väl optimistiskt. Spännande att se hur Fed ska hantera att många förväntar sig en sänkning redan i juli.

Kina: Industrin drabbas av tullarna


Kinas ekonomi påverkas av USAs tullar. Industrin visar nu lägre tillväxttakt än under finanskrisen.

Marknaden gillar dock att centralbanken sagt att de har stort utrymme att stimulera. De kan använda både räntan och bankutlåning och om de så önskar valutan.

Även regeringen lovar mer stöd till infrastrukturprojekt genom att de olika lokala regeringarna får tillstånd att låna upp mer pengar.

 

Sverige: Riksbanken & kronan


Svenska kronan stärktes något mot euron efter inflationssiffrorna förra veckan. Breda prisökningar över 2 procent (kärninflationen 1,7 procent) var i linje med Riksbankens prognos men 0,2 procent över marknadens förväntningar. Riksbanken är ju otroligt duvaktig redan och nu har andra centralbanker skickat signaler om en beredskap att stimulera mer.

Nästa möte 3 juli – hur nöjda är de med inflationen och har Ingves fortsatt kronfokus? För kronan vore finanspolitiska stimulanser bättre än penningpolitiska stimulanser.