Veckans makroanalyser

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Förvärrat handelskrig

• Sverige bromsar

• Tjänster klarar sig bra

• Dystert för Europa

Förvärrat handelskrig

Trump gjorde i fredags morse verklighet av sitt tullhot. Kinesiska varor till ett värde av 200 mdr beläggs nu med 25 procent tull mot tidigare 10 procent. USA hotar med tullar på än fler varor, men då kan amerikanska hushåll drabbas mer.

Upptrappat handelskrig är ett hot mot global tillväxt. Världshandeln krymper redan vilket historiskt och har endast skett i recessioner.

 

Sverige bromsar

Sverige är exportberoende och vi ser hur industriproduktion mattas av och hur orderingången pekar mot en fortsatt försvagning.

Även Tyskland som är starkt exportberoende har en industribarometrarna som är den svagaste sedan 2013. Industriproduktionen förbättrades tydligt i mars men tullhot är en risk – både mellan USA/Kina och eventuella biltullar mot EU.

Tjänster klarar sig bra


Än så länge har handelskriget synts främst i en svagare industri. I USA har vi sett ökad lageruppbyggnad de senaste tre kvartalen. Företagens investeringsvilja påverkas och leveranskedjor störs.

Tjänstesektorerna är än så länga ganska opåverkade (se graf).

 

Dystert för Europa

Vi är generellt försiktiga till aktier efter årets starka börsinledning och särskilt försiktiga till europeiska och svenska aktier nu när handelsoron ökar.

EU kommissionens färska prognos visar också på mager tillväxt runt 1,5 procent för 2019 med tysk tillväxt så lågt som 0,5 procent.