Veckans makroanalys

Carnegie Private Bankings omvärldsstrateg Helena Haraldsson om faktorerna som just nu driver de finansiella marknaderna:

• Mindre sannolikt med hård Brexit

• Handel – förbättringar i sikte?

• Tech och TINA ger stöd

• Fed – höjning 2019 eller inte?

Mindre sannolikt med hård Brexit

 • Brittiska parlamentet röstade förra veckan emot att lämna EU utan avtal (s.k. hård Brexit), så pundet stärks och inhemska bolag (FTSE250) går bättre än stora som har mer export (FTSE 100). Hård brexit är dock en risk så länge de inte röstar för något avtal.
 • Ökad sannolikhet för ordnat utträde lyfter pundet, och är sannolikt en faktor bakom den förstärkning vi såg i SEK och NOK mot dollarn förra veckan då England är en viktig handelspartner till Norge, men även för Sverige.

   

  Handel – förbättringar i sikte?


  • Data för containertrafik (årsförändring i graf) ger olika signaler men fallet bromsas. Exportsignaler från stora länder är dock svaga. Så ingen tydlig ljuspunkt men vi bevakar.
  • Ett möte mellan Trump & Xi ser ut att skjutas fram till juni. Kina levererar dock stadigt stimulanser med bl.a momssänkning från 1 april och lägre socialförsäkringsavgifter från 1/5. Börsen går starkt med ökad öppenhet för A-aktier noterade på fastlandet – inte H-aktier noterade i Hong Kong,

    Tech och TINA ger stöd

     • Ganska lugnt på makrofronten förra veckan men man kan notera att flera bedömare blir allt försiktigare (se klipp Tyskland och Japan) och hänvisar till en svagare omvärld.
     • Börsen lyfts återigen av tech-sektorn (se graf). Låga räntor hjälper också börserna. Andelen obligationsräntor som är under noll har ökat, 10-årsräntan i USA är stadigt kvar runt 2,60 procent (se graf) men föll till 0,06 procent i Tyskland förra veckan. TINA ger starkt stöd till börserna då There Is No Alternative …till aktier.

      Fed – höjning 2019 eller inte?       • Spännande Fed-möte på onsdag kväll. När har de krympt balansräkningen färdigt? Hur kommer nya räntebanan att  se ut (prognoser från dec 2018 i blått ovan)? Om de ser en höjning under 2019 kan börsen bli nervös.
       • På fredag får vi de första snabb-barometerna för industrins aktivitet i mars. De föll till kontraktionsnivåer, under 50, förra månaden i både Europa och Japan.